Cesta meditace 2

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 30.9.2018
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Minulý týden jsme mluvili o tom, co se nám na naší cestě meditace může stát. Začínáme s nadšením, náš závazek vůči denní praxi roste, ovšem po čase nevyhnutelně potkáme ‚démona akédie‘, jak tento emoční stav nazývali pouštní otcové a matky. Začínáme se cítit znuděně a nepokojně. Cítíme, jako bychom vstupovali do vnitřní pouště. Thomas Merton, když mluvil o této ‚pouštní‘ zkušenosti, říkal: „Jen tehdy, když jsme schopni ‚nechat odejít‘ vše co je uvnitř, všechny touhy vidět, poznat, ochutnat a zakusit Boží útěchu, jen tehdy jsme opravdu schopni pocítit Jeho přítomnost.“

Proto je třeba ‚nechat odejít‘ a tím je ‚pouštní zkušenost‘ zkušeností očistnou. Je to výzva překonávat svoje zaměření na sebe a meditovat bez odměny, bez vědění, kam nás Duch vede, meditovat i přes útoky těchto silných roztržitostí. Pokud přesto vytrváme a věrně usedáme k naší praxi, nakonec prolomíme všechny odpory, a očištěni a posíleni budeme přivedeni k pravému sebepoznání. Takto je poušť také naší cestou do zaslíbené země, jak říká Evagrius, pouštní otec: „Žádný jiný démon není v patách démonu akédie, nýbrž jen stav hlubokého pokoje a nevyjádřitelné radosti, který z tohoto zápasu povstává“.

Tento ‚hluboký pokoj a nevyjádřitelná radost‘ nazývali pouštní otcové ‚apatheia‘, hluboký, neochvějný klid, skutečně uzdravená duše. Věděli, že ‚apatheia‘, neboli ‚čistota srdce‘ je předpokladem pro vstup do ‚Božího království‘, přebývání v Boží přítomnosti.

„Otcové hledali především svoje vlastní já v Kristu. A proto museli naprosto odmítnout falešné formální já vytvořené pod sociálním nutkáním ve ‚světě‘.“ (Thomas Merton)

Naše ‚pravé já v Kristu‘ tedy září, když se utiší proud myšlenek a pocitů, když spadnou masky ega a falešné obrazy sebe sama a jsou očištěny emoce. Pak se poznáváme jako ‚děti Boží‘ stvořené k ‚obrazu a podobě‘ Boží. Tento klid, tato blaženost, tento pokoj a radost je současně dokonalým uvědomováním, super bdělostí. Pak jsme opravdu ‚plně naživu‘.

Z toho plyne závěrečné stadium ‚agape‘, nejvyšší zkušenost ze všeho, zkušenost jednoty s všeobjímající nepodmíněnou Boží láskou. Poznatelný svět forem a konceptů mysli je překročen. Intuitivně poznáváme „Bůh je bez množství a beze vší vnější formy“ a „vidíme zázrak světla našeho ducha a poznání tohoto světla je čímsi nad našeho ducha a přece jeho zdrojem“. (John Main) Překročili jsme všechna rozdělení. Poznáváme, že náš duch je jedno s Duchem. Vstoupili jsme do proudu lásky mezi Stvořitelem a stvořením. Přišli jsme domů.

„Člověk musí být nejprve obnoven sobě samému, aby v sobě mohl vytvořit jakoby stupínek, a odtud mohl povstat a být přinesen k Bohu“ (Sv. Augustin)

Kim Nataraja
přel. Jindřich Kotvrda

Z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace, rok 1, dopis 22

Zdroj obrázku: visual hunt

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo