Články

Ilustrace

Dialog s ateisty

[ Publikováno: 16.10.2017 | Téma: Teologie, Společnost ]

„Hrozný nesmysl - vést dialog s ateisty!" řekl jeden kněz druhému, který se právě vrátil ze zasedání křesťanů s nevěřícími. Ten druhý tam byl skoro jakoby úřední zástupce biskupské konference. Ale to ho v očích druhého nijak neospravedlňovalo. Pokračoval v důvodech své dialektiky důsledně: „První princip našeho křesťanského života a poznání je Bůh. Když někdo existenci Boží popírá, co ještě můžeme s ním mít společného?" - „Děti," odpověděla jedna žena, která má nevěřícího muže. Kněz na štěstí děti nemá, proč tedy vést dialog s ateisty? Je to vůbec možné? A je-li to možné, je to užitečné? Vede to k něčemu dobrému? Abychom se zastali prvního kněze, který měl poslání skoro úřední, musíme se nejdříve pokusit rozlišit různé druhy dialogů. Pokusíme se je vysvětlit, i když nevím dobře, jaká jim dát jména.

Ilustrace

Biskup Josef Martin Nathan uděluje kněžské svěcení Leopoldovi Lentschigovi

[ Publikováno: 4.10.2017 | Téma: Historie ]

Dlouho a na mnoha setkáních se v souvislosti s biskupem Josefem Martinem Nathanem řešila otázka, zda za svého života udělil někomu kněžské svěcení. Byly dávány různé, ale zároveň nedoložitelné odpovědi ve smyslu ano, ne, nevíme, snad ano, udělil jen jáhenské svěcení, ale možná i kněžské svěcení.

Ilustrace

Digitální svět práce, průmysl 4.0

[ Publikováno: 22.9.2017 | Téma: Vzdělání, Společnost, Právo ]

Deklarace účastníků semináře hnutí Křesťan a práce na téma „Digitální svět práce, průmysl 4.0“
(Velehrad, 8. - 10. 9. 2017)Archiv

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo