Články

Ilustrace

Opravdová jednota

[ Publikováno: 17.12.2017 | Téma: Spiritualita, Teologie ]

Ze své vlastní zážitkové zkušenosti na duchovní cestě poznáváme, že duchovní a morální praxe jako meditace, zahrnující samotu a ticho, pozornost a odstup, dovoluje emocím a touhám očištění a tak se ego sjednocuje a přesahuje sebe sama, vede k daru uvědomění Lásky a Jednoty, v němž jsou Poznávající, Poznávání a Poznané‘ jedním. Stávání se nedílnou součástí Boha je také nádherně vyjádřeno v jiných tradicích víry.

Ilustrace

Starý pohled na svět

[ Publikováno: 11.12.2017 | Téma: Spiritualita ]

Když jsme se zabývali autentickými křesťanskými kořeny nauky Johna Maina a shod mezi ním a mystiky, ráda bych více prozkoumala vlastní praxi meditace a to, co nám na této cestě pomáhá nebo překáží.

Dříve než tuto cestu průzkumu začneme, bylo by dobře si zopakovat, kde se nacházíme. Jednou z věcí, která nám na začátku často překáží, je mentální pozadí našeho života, naše názory a chování, i když si toho často nejsme vědomi. Ke změně obvyklého vnímání skutečnosti je třeba dramatického posunu. Tento posun se může odehrát v různých obdobích nebo v různých okolnostech odlišných pro každého jednotlivce, jeho možnost však patří k lidské přirozenosti.

Ilustrace

Mistr Eckhart a odpoutání

[ Publikováno: 11.12.2017 | Téma: Spiritualita ]

Abychom pochopili důraz mistra Eckharta na 'odpoutání,' je třeba mít na mysli skutečnost, že on rozlišuje dva rozdílné způsoby bytí, které jsme prozkoumávali. Nejprve mluví o "individuálním bytí", zdůrazňuje, že není trvalé a podléhá změnám. Dnes bychom je nazvali 'ego', povrchové já. Důležité však je, že máme také svoje "pravé bytí", což je idea sebe sama, jak již existovala v Boží mysli před stvořením. Je to naše Božská podstata, naše "jiskra", která je tedy věčná a neměnná.Archiv

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo