Články

Ilustrace

Církev a peníze ve středověku - PhDr. Roman Zaoral

[ Publikováno: 7.2.2020 | Téma: Vzdělání, Společnost, Historie ]
Ilustrace

Mise apoštolů Slovanů sv. Cyrila a Metoda, jako výzva pro novou evangelizaci Evropy - Mons. Jan Grauber

[ Publikováno: 4.2.2020 | Téma: Vzdělání, Teologie, Společnost, Spiritualita, Historie ]

 V RÁMCI III. KONGRES HNUTÍ EUROPA CHRISTI  SE USKUTEČNILO SYMPOZIUM V NITŘE  NA TÉMA„Misia apoštolov Slovanov sv. Cyrila a Metoda, ako výzva pre novú evanjelizáciu Európy“, NA KTERÉM JAKO HOST   ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ A METROPOLITA MORAVSKÝ MONS. JAN GRAUBNER  V AKADEMICKÉ  ČÁSTI  PŘEDNESL REFERÁT A V LITURGICKÉ ČÁSTI BYL HALVNÍ CELEBRANTEM PŘI  SLAVENÍ MŠE SVATÉ  KE CTI SV. CYRILA A METODĚJE.

V  referátu uvedl, že vzpomínáme na velké apoštoly Slovanů a spolupatrony celé Evropy. Žili dávno v 9. století a přece jsou i dnes středem naší pozornosti. Čím byli tak velicí? Jaký odkaz zanechali nám, kteří máme za úkol novou evangelizaci?

Solunští bratři přišli k našim předkům jako misionáři. Nebyli první, už řadu let zde působili misionáři z jiných zemí. Byly zde i kostely. Lidé však dosavadním misionářům nerozuměli a proto evangelium zůstalo daleko od jejich srdcí. Svatí bratři Cyril a Metoděj použili nové formy evangelizace a byli úspěšnější než jejich předchůdci.

Ilustrace

KONGRES HNUTÍ EUROPA CHRISTI VELEHRAD K JUBILEU 1150. ÚMRTÍ SV. CYRILA

[ Publikováno: 4.2.2020 | Téma: Vzdělání, Teologie, Historie ]

MEZINÁRODNÍ KONGRES "ABY VŠICHNI BYLI JEDNO"Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo