Články

Ilustrace

Mistr Eckhart a náš Božský střed

[ Publikováno: 20.10.2017 | Téma: Spiritualita ]

V Oblaku nevědění jsme slyšeli, že je třeba se modlit "s jemným hnutím lásky toužící po něm kvůli němu a nikoli kvůli jeho darům". Tutéž radu, abychom nechali odejít touhy po "jeho darech," nacházíme v německých kázáních Mistra Eckharta: "Pokud konáme svoje skutky, abychom přišli do nebe, jsme prostě na špatné cestě... Někteří lidé chtějí vidět Boha svýma očima, jako vidí krávu a milovat jej tak, jako milují svoji krávu - mají rádi svoji krávu kvůli mléku, sýru a zisku, který jim přináší. Tak je to s lidmi, kteří milují Boha pro vnější bohatství nebo vnitřní pohodlí. Pokud milují Boha kvůli vlastnímu prospěchu, nemilují jej správně. Vpravdě pravím, ať je předmět jenž máš na mysli jakkoli dobrý, stane se překážkou mezi tebou a nejvnitřnější pravdou."

Ilustrace

Dialog s ateisty

[ Publikováno: 16.10.2017 | Téma: Teologie, Společnost ]

„Hrozný nesmysl - vést dialog s ateisty!" řekl jeden kněz druhému, který se právě vrátil ze zasedání křesťanů s nevěřícími. Ten druhý tam byl skoro jakoby úřední zástupce biskupské konference. Ale to ho v očích druhého nijak neospravedlňovalo. Pokračoval v důvodech své dialektiky důsledně: „První princip našeho křesťanského života a poznání je Bůh. Když někdo existenci Boží popírá, co ještě můžeme s ním mít společného?" - „Děti," odpověděla jedna žena, která má nevěřícího muže. Kněz na štěstí děti nemá, proč tedy vést dialog s ateisty? Je to vůbec možné? A je-li to možné, je to užitečné? Vede to k něčemu dobrému? Abychom se zastali prvního kněze, který měl poslání skoro úřední, musíme se nejdříve pokusit rozlišit různé druhy dialogů. Pokusíme se je vysvětlit, i když nevím dobře, jaká jim dát jména.

Ilustrace

MSKA ve službě dialogu církve a státu v ČR

[ Publikováno: 10.10.2017 | Téma: Vzdělání, Teologie, Společnost, Etika ]

Na Setkání s katolickými akademiky Rakouska  v akademické diskuzi představena prezentace k tématu  týkající se aktuální situace v církvi a společnosti a role Moravsko-slezská křesťanská akademie.  Vychozím byl nástin plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba o aktualní situace církve na téma „Církev a její radosti a bolesti“. Uvedl, že největší bolestí církev je neschopnost dialogu s dnešním světem. MSKA  má za cíl  vyvořit platformu pro odbornou diskuzi a  společenský  dialog  a svojí činnosti se podílet na službě v dialogu církve a státu.  Archiv

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo