Články

Ilustrace

Praxe v meditaci

[ Publikováno: 21.5.2018 | Téma: Spiritualita ]

Jak meditovat?

Ilustrace

Rozhodnutí pro kněžství a vstup do alumnátu Emanuela Masáka a Dominika Pecky

[ Publikováno: 21.5.2018 | Téma: Teologie, Společnost, Historie, Etika, Vzdělání, Umění ]

Citát z Lukášova evangelia jsme použili jako uvedení do problematiky kněžské vokace na přelomu 19. a 20. století. Tehdy se katolická církev v českých zemích ocitala v situaci, kdy její role ve společnosti byla do značné míry zpochybněna. Již v roce 1848 se v rodící se národní politické reprezentaci objevují některé náznaky budoucího rozdělení národa na liberalizující se většinu a postupně zmenšující se katolický tábor. Aniž bychom chtěli význam tohoto rozdělení jakkoli přeceňovat, je zřejmé, že obrazotvornost českého národního hnutí začaly stále častěji sytit nejen představy o nepříteli v podobě Vídně a rakouské monarchie, ale také v podobě katolické církve, Říma a kněží. Zejména kněží se stali reprezentanty zpátečnictví a cizorodých sil...

Ilustrace

Jak prezentovat mariánskou úctu a mariologii v dnešní české společnosti a ekumeně

[ Publikováno: 21.5.2018 | Téma: Vzdělání, Teologie, Spiritualita ]

Ještě předtím, než se budeme zabývat určitým ospravedlňováním mariánské úcty a mariologie, tedy jakousi „mariologickou fundamentální teologií“, je třeba alespoň zběžně zmapovat pole tak zvaného mariánského fenoménu v českých zemích. Upozorňují, že mariánský fenomén označuje kompletní soubor postojů vůči Matce Páně a jejich projevů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, pročež do něho patří nejenom pozitivní vnímání postavy Ženy z Nazareta, ale také tak zvaný antimariánský afekt, který je v Čechách i na Moravě poměrně výrazný. Z uvedeného důvodu je právě naše vlast zřejmě jednou z nejvhodnějších evropských zemí, v nichž by se měla rozvíjet ona výše avizovaná mariologická fundamentální teologie.Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo