Články

Ilustrace

Ovoce meditace

[ Publikováno: 22.9.2018 | Téma: Spiritualita ]

Meditace jako duchovní disciplína, jako modlitba, je něčím mnohem víc. Jde o proměnu v osobu, jakou nás Bůh potřebuje mít, skrze vlastnění moudrosti našeho hlubšího já propojeného se schopnostmi ega. Skrze utišování každodenních myšlenek našeho povrchového já a zaměřování své pozornosti na Boha, se otevíráme vůči dílu Boží lásky uprostřed svého bytí.

Ilustrace

Přestaneme vůbec někdy říkat mantru?

[ Publikováno: 22.9.2018 | Téma: Spiritualita ]

Důležitost posvátného slova

Ilustrace

Co činí naši meditaci křesťanskou?

[ Publikováno: 22.9.2018 | Téma: Spiritualita ]

Disciplínu meditace lze v té či oné formě nalézt ve všech hlavních světových náboženstvích. Je to v podstatě způsob pozornosti, způsob jak plně zaměřit mysl jedním směrem. Je to způsob očištění mysli ode všech povrchních myšlenek tak, aby náš předmět pozornosti byl především v našem vědomí a povede nás mimo hmotný svět do Boží skutečnosti, ať už to nazýváme jakkoli.Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo