Pozvánka na Valné shromáždění MSKA

Ilustrace
Vydáno: 9.3.2019
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět

Vážení členové MSKA,

podle našich stanov Vás všechny srdečně zvu na Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, které svolávám

na sobotu 6. dubna 2019 v 9.30 hodin

do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.

Program:

Zahájení a uvítání hostů

Duchovní slovo a pozdrav zástupce Olomouckého arcibiskupství

Volba návrhové a volební komise, ustanovení zapisovatele a dvou kontrolorů zápisu

Návrh programu Valného shromáždění MSKA a jeho schválení

Zpráva prezidenta o činnosti MSKA za uplynulý rok a výhled na rok 2019

Zpráva o hospodaření za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019

Zpráva Revizní komise MSKA za rok 2018

Přestávka

Zpráva o činnosti a výhled činnosti regionálních poboček a kolektivních členů MSKA

Diskuze

Usnesení a závěr

Valné shromáždění potvrdí program obnovy a rozvoje Moravsko-slezské křesťanské akademie. Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za Vaši práci a obětavou činnost pro naši akademii a těším se na setkání s Vámi.

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, v. r.

prezident MSKA

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo