Rozhovor s Mons. Ladislavem Hučkou, apoštolským exarchou řeckokatolcké církve v ČR

Ilustrace
Vydáno: 7.2.2020
Autor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček
Zpět
  1. Jaká byla role sv. Cyrila a Metoděje v historii Moravy a Evropy?

Role sv. Cyrila a Metoděje je možné určitou dobu spojovat, ale pak i oddělit, protože jejich přínos nebyl vždy stejný. Každý měl svůj osobitý přínos k dějinám. Je však důležité oddělit ty spíše legendární prvky, od skutečně dějinných faktů. Myslím, že to byli velmi realističtí světci, kteří se nespoléhali na nic, co bylo mimo jejich dosahu. To, že se tam staly i nějaké zázraky, je možné, ale v první fázi je třeba uvažovat s tím, že tam není žádný zázrak. Nemůžeme předpokládat zázrak tam, kde si nevíme něco vysvětlit tak, aby nám to vyhovovalo naší teorii. Například vznik hlaholského písma.

2) Jaké vlastnosti sv. Cyrila a Metoda jsou inspiraci pro nás v pastoraci a dialogu.

O osobních vlastnostech těchto dvou světců nemáme přímé svědectví. To, co se píše v legendách, nemůžeme brát za bernou minci. Vzniklo to až hodně později a zřejmě na objednávku. Víme však, že strom se pozná podle ovoce, podle plodů. A plody požehnaného působení našich světců jsou nezpochybnitelné. Když to vezmeme historicky, tak můžeme se inspirovat jejich úsilím o inkulturaci. Jsou nám vzorem pravé křesťanské inkulturace. Ne tehdejší svět a jeho kultura je ovlivnily, ale oni úspěšně ovlivnili tehdejší kulturu a jí pokřesťanštili. Od nich bychom si měli brát vzor i v dnešní snaze o ovlivnění mnohdy ještě pohanských kultur.

3) Co pro snaha Vás osobně znamenají sv. Cyril a Metoděj?

Jsou to pro mne majáky, které svítí před námi a ukazují cestu. Musíme je však správně pochopit a nenechat se příliš ovlivnit tím, co bychom si přáli, aby byli. Víme, že je tu i využívat jejich odkaz pro potvrzování některých názorů na jednotu církve, především východních. Z faktů vyplývá, že oba byli věrní papeži a neměli žádné problémy s jednotou církve. Tak, jako ji vyznáváme my, řeckokatolíci, tak ji v praxi, nejen slovy, vyznávali i oni. I proto jsou pro nás nejen inspirací, ale i posilou na další cestě jednoty Kristovy církve.

 

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo