Zprávy

Ilustrace

KONFERENCE 1. 12. 2018 - VÝZNAMNÉ CÍRKEVNÍ OSOBY V HISTORII ČESKOSLOVENSKA

[ Publikováno: 28.11.2018]

 

Moravsko-slezská křesťanská akademie ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým  pořádá mezinárodní konferenci Významné církevní osobnosti v historii  Československa, která se uskuteční  1.12. 2018  v čase 9:30-15:00 hod v ariciviskupském paláci v olomouci. Konference představí reprezentanty, církevní představitele, kteří byli na straně národa a sehráli významnou roli ve vztazích církve a československého státu. 

PROGRAM KONFERENCE

9:30 – 9:40 – ÚVODNÍ SLOVO – biskup Mons. JOSEF HRDLIČKA

9:40 – 10:00 – ARCIBISKUP ANTONÍN CYRIL STOJAN

PhDr. JITKA JONOVÁ, Th.D.

10:00 – 10:20 – ARCIBISKUP JOSEF KAREL MATOCHA

PhDr. JINDŘICH CHAROUZ, Th.D.

10:20 – 10:30 – PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ

10:30 – 11:10 – BLAHOSLAVENÝ BISKUP PAVEL PETER GOJDIČ A BLAHOSLAVENÝ BISKUP VASIL HOPKO

Mons. doc. ThDr. RNDr. LADISLAV HUČKO, Csc.

11:10 – 11:40 – BISKUP JÁN VOJTAŠŠÁK (ARCIBISKUP KAROL KMEŤKO Prof. PhDr.RÓBERT LETZ, PhD.)

HEDr. ĹUBOSLAV HROMJAK, PhD.

11:40 – 12:00DISKUZNÍ PANEL

12:00 – 13:00POLEDNÍ PŘESTÁVKA – PROHLÍDKA

ARCIBISKUPSKÉHO PALÁCE – VÝSTAVA KATOLICKÁ CÍRKEV A REPUBLIKA 100 let

13:00 – 13:20 – KARDINÁL JÁN CHRYZOSTOM KOREC

Mons. prof.ThDr. VILIAM JUDÁK,PhD.

13:20 – 13:40 – KARDINÁL JOSEF BERAN

STANISLAVA VODIČKOVÁ,DiS.

13:40 – 14:00 FRANTIŠEK TOMÁŠEK, PROFESOR

A POMOCNÝ BISKUP OLOMOUCKÝ

PhDr. JITKA JONOVÁ, Th.D.

14:00 – 14:15 – KATOLICKÁ CÍRKEV V OSMIČKOVÝCH

VÝROČÍCH ČESKOSLOVENSKA

ThDr. ICLic. JIŘÍ KONÍČEK

14:15 – 14:45 – DISKUZNÍ PANEL S REFERENTY

14:45 – 15:00 – ZÁVĚREČNÝ PŘÍPITEK A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ

Konference chce prezentovat výběr osobností katolické církve a představit je jako významné církevní osobnosti, které vynikly na poli teologickém, historickém, kulturním a společenském. Cílem konference a následné publikace je nejen prezentovat církevní osobnosti, ale také jejich vliv v politické a společenské oblasti, bohatou pastorační činnost a teologické poznání 20. století. Projekt je koncipován jako víceletý. V roce 2018 se uskuteční vlastní konference spojená s doprovodnými programy a vydání publikovaného výstupu z konference. V dalších letech budou prezentovány církevní osobnosti spojené s přínosem a rolí ve společenských oblastech.

Ilustrace

Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české

[ Publikováno: 18.9.2018]

Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, pořádá Hnutí obnovy duchovních tradic ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční v Praze dne 27. 9. 2018.

Více informací na plakátku.

Ilustrace

Seminář Vliv Istanbulská úmluvy na postavení žen, mužů a pojetí rodiny

[ Publikováno: 18.6.2018]

MORAVSKO-SLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE, z.s. ve spolupráci s Katedrou systematické teologie CMTF UP Olomouc a Arcibiskupstvím olomouckým (Centrum pro rodinu) pořádá odborný seminář na téma

VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ A POJETÍ RODINY

Datum: St 20. 6. 2018 v 17.00 – 19.00 hod,  Místo: arcibiskupská kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

SEMINÁŘ JE POŘÁDÁN NA ZÁKLADĚ PROHLÁŠENÍ ČBK K PROBLÉMU RATIFIKACE ISTANBULSKÉ SMLOUVY. Z AKCE BUDE PUBLIKOVANÝ SBORNÍK NEBO STUDIE K TÉTO PROBLEMATICE. VSTUP VOLNÝ. Bližší informace na www.mska-akademice.cz, mska@mska-akademie.cz


Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo