Zprávy

Ilustrace

Týdenní nauka křesťanské meditace

[ Publikováno: 5.2.2018]

Shrnutí překladů týdenní nauky o křesťanské meditaci od Kim Nataraja.

Ilustrace

Uzavření Memoranda o kooperaci mezi Českou křesťanskou akademii a Moravsko-slezskou křesťanskou akademii.

[ Publikováno: 29.12.2017]

Dne 16. 12. 2017 bylo v emauzském klášteře v Praze uzavřeno Memorandum o kooperaci mezi ČKA a MSKA, které podepsali její představitelé prezident Mons. Prof. Tomáš Halík a předseda ThDr. Jiří Koníček. Podpisem Memoranda bylo završeno jednání o navázání užší spolupráce mezi oběma akademiemi. Memorandu o kooperaci mezi ČKA a MSKA je základem k rozvoji akademické a partnerské tvůrčí spolupráci v křesťanském vzdělávání a osvětě k akademickému sdílení, ke společenskému dialogu a vzájemnému pokojnému soužití ve společnosti.

Ilustrace

Setkání katolických akademiků Rakouska a Moravy

[ Publikováno: 21.10.2017]

V rámci studijní cesty v ČR se uskutečnilo e čtvrtek 21. září 2017 Setkání s katolickými akademiky Rakouska se zástupci MSKA v arcibiskupském paláci v Olomouci. Cestu a setkání organizoval generální sekretář spolku katolických akademiků Rakouska (Katholischer Akademikerverband Österreich – KAVÖ) Dr. Petr Slouk. Setkání v Olomouci připravil předseda MSKA ThDr. Jiří Koníček v hlavním sále Arcibiskupského paláce.


Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě. Více se dočtete zde

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 1342357389 / 0800

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 537 021 342
  • Poštovní adresa: Smetanova 14, 602 00 Brno
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo