Poslušnost

Ilustrace
Téma: Spiritualita
Vydáno: 25.4.2019
Autor: Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh
Zpět

Prvním z benediktinským slibů je 'poslušnost'. Kořenem tohoto slova je latinské ob-audiens, znamenající 'úmyslně naslouchat'. Pouštní křesťané byli úmyslně poslušní: vůči Bohu, vůči přikázáním, a vůči svému Abba/Amma, duchovnímu otci či matce: „Jeden ze starců řekl, že Bůh žádá dvojí druh poslušnosti mnichů a mnišek: aby poslouchali Písmo Svaté, a poslouchali svoje duchovní otce a matky.“

Cílem tohoto hlubokého naslouchání je utišit pobídky 'ega', své vlastní vůle, a naučit se naslouchat 'tichému hlásku' uvnitř svého nejhlubšího bytí: Boží vůle pro nás. Poslušnost je tedy úzce spojena s oběma ctnostmi chudoby a pokory, poznání své potřeby Boha a uvědomění si svých vlastních omezení.

Podstatou meditace je také úmyslné naslouchání, naslouchání naší mantře znějící sama od sebe v našem bytí. Pamatujte na to, co říkal John Main: „Právě v tomto momentu meditace skutečně začíná.... místo abychom mantru říkali nebo rozeznívali, začínáme jí naslouchat, jsme obklopeni stále se prohlubující pozorností.“ (John Main 'Slovo do ticha')

Utišením svých myšlenek díky jednobodovému zaměření pozornosti a opuštěním svých obrazů podmíněných prostředím, kdy obojí je často produktem naší citové zraněnosti, přesahujeme svoje 'ego', vědomou část svého já. Pak můžeme časem nechat svoje pravé já, Božskou jiskru v sobě, aby pronikala naše myšlenky a skutky. Je to právě tato jednosměrně zaměřená pozornost, která je podstatou naší modlitby, jak podtrhuje Evagrius: „Když pozornost modlitbu hledá, nachází ji. Pokud něco kráčí ve vleku pozornosti, je to modlitba a tak musí být kultivována.“

Tatáž pozornost se měla věnovat Písmu. Byla to stále převážně ústní kultura čtvrtého století a Písmo se četlo na týdenní shromážděních zvaných synaxis. Věnování pozornosti bylo zásadní. „Stařec řekl: Kde byly tvé myšlenky, když jsme říkali synaxis, že ti uniklo slovo žalmu? Nevíš, že stojíš v přítomnosti Boha a mluvíš k Bohu?“.

Po naslouchání Písma odcházeli pouštní mniši do své cely a opakovali jeden nebo dva verše, právě ty, které je zvláště zasáhly. Nezamýšleli se nad jejich smyslem (to je moderní praxe), ale slova zvnitřňovali a nechávali je k sobě osobně promlouvat. To pak mohlo vést k modlitbě a ke kontemplaci – k prodlévání v tiché přítomnosti Boha. Tato disciplína se stala 'Lectio Divina' benediktinské tradice - lectio, meditatio, oratio a contemplatio. Opakování posvátných slov vede k tichu pravé kontemplace. Je to skutečná součást disciplíny meditace, jak ji učil John Main a Laurence Freeman. „Je třeba číst Písmo, vychutnávat Písmo a dovolit Písmu číst nás,“ jak to vyslovil Laurence Freeman a pak je nechat ovlivnit cestu, kterou vedeme svůj život."

Kim Nataraja

přel. Jindřich Kotvrda

z archívu týdenní nauky světového společenství křesťanské meditace wccm.org, rok 2, dopis 6

zdroj obrázku: Visualhunt

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke.

Více se dočtete zde

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo