Dialog Evropa XXI 4/2013

Dialog Evropa XXI, 4/2013Počet stran: 96
Téma: Cyrilometodějská tradice

Poslední číslo ročníku 2013 věnuje pozornost hlavnímu tématu roku 2013. Také Moravsko-slezská křesťanská akademie se v tomto roce zaměřila na 1150 výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Bylo to nejen přednáškami v jednotlivých regionálních pobočkách, také Moravsko-slezskými akademickými dny v Brně a v neposlední řadě právě tímto číslem časopisu

Hlavní téma Cyrilometodějská tradice tvoří přednášky a drobnější příspěvky, které odezněly na 8. Moravsko-slezských akademických dnech. Profesor Pavel Ambros se ve svém příspěvku zamýšlí, zda existuje nová vize cyrilometodějské tradice. Psycholog Vladimír Smékal přibližuje cyrilometodějskou tradici a význam jejího předávání. Vladimír Vavřínek, dlouholetý pracovník Slovanského ústavu Akademie věd je autorem publikace Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. V rámci akademických dní se s účastníky podělil o řadu poznatků, které při shromažďování materiálů a dlouholetém studiu k životu slovanských věrozvěstů nashromáždil. V časopise přetiskujeme drobnou pasáž z jeho knihy a doufáme, že čtenář příznivě naladěn sáhne po celém velmi čtivém díle.

Brněnský sochař Vladimír Matoušek hovoří o své motivaci k tvorbě svých posledních děl věnovaných soluňským bratřím. Zvlášť přiblížil zrod sousoší Cyrila a Metoděje u brněnské katedrály. Olomoucká umělkyně slova Martina Pavlíková se zamýšlí o pomoci umění při poznávání a oživení cyrilometodějského odkazu. Celou řadu úvah pak uzavírá čtivé apokryfní filosofování ceremoniáře chazarského kagana, který má na starosti přijetí byzantského poselstva vedeného Konstantinem z pera Oldřicha Seluckého.

V rubrice Studie nacházíme příspěvek mladé olomoucké historičky, ve kterém rekapituluje vývoj olomoucké samosprávy po první světové válce a zmiňuje osobnosti, které samosprávu města rozvíjely.

Recenzní rubrika je v tomto čísle bohatá, přibližuje čtenářům knihy Letnice dvacátého století – S. Balík – J. Hanuš, Politika jaká nemá být – P. Fiala, Emil Hácha – V. Junek a další.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích.

Obálka a doprovodné ilustrace čtenářům přibližují obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. Ruina kostela zničeného za komunistického režimu prohlédla novou krásou díky píli, práci a nadšení řady obětavých osobností naší země i ze zahraničí soustředěných ve Sdružení Neratov. Umělecké ztvárnění vnější úpravy architektů Jiřího Starého a Petra Dostála i výtvarné ztvárnění liturgického prostoru brněnským výtvarníkem Karlem Rechlíkem obléklo kostel do půvabného hávu.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo