Dialog Evropa XXI 4/2013

Dialog Evropa XXI, 4/2013Počet stran: 96
Téma: Cyrilometodějská tradice

Poslední číslo ročníku 2013 věnuje pozornost hlavnímu tématu roku 2013. Také Moravsko-slezská křesťanská akademie se v tomto roce zaměřila na 1150 výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Bylo to nejen přednáškami v jednotlivých regionálních pobočkách, také Moravsko-slezskými akademickými dny v Brně a v neposlední řadě právě tímto číslem časopisu

Hlavní téma Cyrilometodějská tradice tvoří přednášky a drobnější příspěvky, které odezněly na 8. Moravsko-slezských akademických dnech. Profesor Pavel Ambros se ve svém příspěvku zamýšlí, zda existuje nová vize cyrilometodějské tradice. Psycholog Vladimír Smékal přibližuje cyrilometodějskou tradici a význam jejího předávání. Vladimír Vavřínek, dlouholetý pracovník Slovanského ústavu Akademie věd je autorem publikace Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. V rámci akademických dní se s účastníky podělil o řadu poznatků, které při shromažďování materiálů a dlouholetém studiu k životu slovanských věrozvěstů nashromáždil. V časopise přetiskujeme drobnou pasáž z jeho knihy a doufáme, že čtenář příznivě naladěn sáhne po celém velmi čtivém díle.

Brněnský sochař Vladimír Matoušek hovoří o své motivaci k tvorbě svých posledních děl věnovaných soluňským bratřím. Zvlášť přiblížil zrod sousoší Cyrila a Metoděje u brněnské katedrály. Olomoucká umělkyně slova Martina Pavlíková se zamýšlí o pomoci umění při poznávání a oživení cyrilometodějského odkazu. Celou řadu úvah pak uzavírá čtivé apokryfní filosofování ceremoniáře chazarského kagana, který má na starosti přijetí byzantského poselstva vedeného Konstantinem z pera Oldřicha Seluckého.

V rubrice Studie nacházíme příspěvek mladé olomoucké historičky, ve kterém rekapituluje vývoj olomoucké samosprávy po první světové válce a zmiňuje osobnosti, které samosprávu města rozvíjely.

Recenzní rubrika je v tomto čísle bohatá, přibližuje čtenářům knihy Letnice dvacátého století – S. Balík – J. Hanuš, Politika jaká nemá být – P. Fiala, Emil Hácha – V. Junek a další.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích.

Obálka a doprovodné ilustrace čtenářům přibližují obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. Ruina kostela zničeného za komunistického režimu prohlédla novou krásou díky píli, práci a nadšení řady obětavých osobností naší země i ze zahraničí soustředěných ve Sdružení Neratov. Umělecké ztvárnění vnější úpravy architektů Jiřího Starého a Petra Dostála i výtvarné ztvárnění liturgického prostoru brněnským výtvarníkem Karlem Rechlíkem obléklo kostel do půvabného hávu.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo