Dialog Evropa XXI 3-4/2015

Dialog Evropa XXI, 3-4/2015Počet stran: 128
Téma: Jubileum milosrdenství – Byl jsem na cestě a ujali jste se mě

Druhé dvojčíslo roku 2015 se na počátku ještě vrací k jubileu MSKA v ohlédnutí ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem., v němž mimo jiné biskup zmiňuje možnost spolupráce MSKA s katechetickými a pedagogickými centry jednotlivých biskupství.

Téma milosrdenství uvádí rozhovor s kardinálem Waltrem Kasperem o milosrdném Bohu a milosrdné církvi. O apoštolce Božího milosrdenství Juliáně z Norwiche vypráví Veronika Řeháková. K tématu přispějí i úvahy kněze Ladislava Heryána a historika Jiřího Hanuše. K problematice současné uprchlické krize a otázce postoje milosrdenství k těmto trpícím na cestě čtenáře kromě jiných autorů přivádí úvaha europoslance Tomáše Zdechovského.

Rubriku Studie uvádí článek Pavla Kopečka na téma řádné synody o rodině. Profesor Pavel Ambros připomíná význam Františka Dvorníka při pěstování cyrilometodějské tradice a velehradského unionismu. Do rubriky přisívá Michal Altrichter, Jindřich Kotvrda. Eliška Krátká posluchačka čtenáře zavádí k životu řeholního společenství boromejek v článku Kanonizace včera a dnes – na příkladu probíhajícího procesu M. Vojtěchy Hasmandové.

Recenzní rubrika v tomto čísle přibližuje jednak drobné studie Jana Larische o katolických osobnostech válečné doby a jejich pronásledování: P. Ferdinand Chýlek a Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace. Recenze historického díla Neklidné vztahy brněnského historika F. X. Halase nás přivádí k zamyšlení nad rozpadem Habsburského soustátí a vznikem mladých, malých středoevropských států, zvláště Československa, a nad důsledky tohoto historického vývoje.

Do aktuálního života naší akademie čtenáře zavádí rubrika MSKA. Zmiňuje v Brně a Olomouci organizovaný kurz sociální učení církve, zahraniční spolupráci i zprávy z regionálních poboček.

V rubrice Zprávy se čtenář dozví o vzdělávání seniorů v Univerzitě třetího věku, dozví se novinky o iniciativě Nejmenší z nás. Velmi milé je ohlédnutí za přípravami a realizací Národního eucharistického kongresu v Brně. O spolupráci Rádia Proglas na mezinárodní úrovní hovoří článek Milana Tesaře.

V rubrice Umění přibližuje ředitel Diecézního muzea v Brně Martin Motyčka výstavu Babická korouhev.

Přejeme radostné čtení !

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo