Dialog Evropa XXI 3-4/2015

Dialog Evropa XXI, 3-4/2015Počet stran: 128
Téma: Jubileum milosrdenství – Byl jsem na cestě a ujali jste se mě

Druhé dvojčíslo roku 2015 se na počátku ještě vrací k jubileu MSKA v ohlédnutí ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem., v němž mimo jiné biskup zmiňuje možnost spolupráce MSKA s katechetickými a pedagogickými centry jednotlivých biskupství.

Téma milosrdenství uvádí rozhovor s kardinálem Waltrem Kasperem o milosrdném Bohu a milosrdné církvi. O apoštolce Božího milosrdenství Juliáně z Norwiche vypráví Veronika Řeháková. K tématu přispějí i úvahy kněze Ladislava Heryána a historika Jiřího Hanuše. K problematice současné uprchlické krize a otázce postoje milosrdenství k těmto trpícím na cestě čtenáře kromě jiných autorů přivádí úvaha europoslance Tomáše Zdechovského.

Rubriku Studie uvádí článek Pavla Kopečka na téma řádné synody o rodině. Profesor Pavel Ambros připomíná význam Františka Dvorníka při pěstování cyrilometodějské tradice a velehradského unionismu. Do rubriky přisívá Michal Altrichter, Jindřich Kotvrda. Eliška Krátká posluchačka čtenáře zavádí k životu řeholního společenství boromejek v článku Kanonizace včera a dnes – na příkladu probíhajícího procesu M. Vojtěchy Hasmandové.

Recenzní rubrika v tomto čísle přibližuje jednak drobné studie Jana Larische o katolických osobnostech válečné doby a jejich pronásledování: P. Ferdinand Chýlek a Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace. Recenze historického díla Neklidné vztahy brněnského historika F. X. Halase nás přivádí k zamyšlení nad rozpadem Habsburského soustátí a vznikem mladých, malých středoevropských států, zvláště Československa, a nad důsledky tohoto historického vývoje.

Do aktuálního života naší akademie čtenáře zavádí rubrika MSKA. Zmiňuje v Brně a Olomouci organizovaný kurz sociální učení církve, zahraniční spolupráci i zprávy z regionálních poboček.

V rubrice Zprávy se čtenář dozví o vzdělávání seniorů v Univerzitě třetího věku, dozví se novinky o iniciativě Nejmenší z nás. Velmi milé je ohlédnutí za přípravami a realizací Národního eucharistického kongresu v Brně. O spolupráci Rádia Proglas na mezinárodní úrovní hovoří článek Milana Tesaře.

V rubrice Umění přibližuje ředitel Diecézního muzea v Brně Martin Motyčka výstavu Babická korouhev.

Přejeme radostné čtení !

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo