Dialog Evropa XXI 3-4/2009

Dialog Evropa XXI, 3-4/2009Počet stran: 104
Téma: Caritas in Veritate

Hlavním tématem dvojčísla 3-4/2009 Dialogu Evropa XXI je třetí encyklika papeže Benedikta XVI.

V novém čísle přinášíme čtenářům čtyři příspěvky, které se na encykliku dívají z různé perspektivy. Ing. Cyril Martinek prochází jednotlivé kapitoly, přibližuje jejich obsah a navíc na některých místech srovnává s praxí naší nejen české každodennosti. Dominikán Inocent-Mária Stanisló kromě komentujícího pohledu na encykliku přibližuje čtenářům i pohledy a ocenění encykliky významných osobností evropské církve – například švýcarského biskupa Kurta Kocha, limburksého biskupa Franze-Petera Tebatze, nebo mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe. Autor poznamenává, že i luteránský biskup z Wolfenbüttelu Fridrich Weber sociální encykliku Benedikta XVI. vysoce oceňuje a vyznává, že zjišťuje, že luterská církev má ke katolické velmi blízko.

Vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn hovoří o encyklice jako o slově v pravý čas. Jiří Šenkýř vyzvedá některé momenty, obzvlášť aktuální pro naši současnost. Příspěvek Pavla Mareše pak shrnuje úkoly českých vydavatelů encykliky – revizi a aktualizaci překladu (první a upřesněná verze), redakční práci a tisk – vše v téměř hektickém tempu, aby se encyklika dostala k našim čtenářům co nejdříve.

Rubrika Studie přináší pestrou paletu témat historických i teologických. Docent Vojtěch Cekota se ve studii Rekatolizace nebo konfesionalizace zamýšlí nad problematikou pobělohorského historického vývoje nejen u nás, ale ve středoevropském kontextu. Narušení jednoty v katolické Evropě, vznik nových konfesí a snaha katolického náboženství o obnovení náboženské jednoty je zápasem, který nastoluje v mnohém společné otázky tehdejším katolíkům a obdobně i nám dnes. Právník Jakub Kříž se ve studii Jak zákonodárce (ne)vracel církevní majetek dotýká vývoje vztahu mezi sekularizovaným českým státem a v něm působící katolickou církví v uplynulém dvacetiletí a rekapituluje marné snahy o společnou dohodu o majetkovém vyrovnání. K otázce dějin a současné praxi čtenáře zavede P. ThLic. Marcel Puvák. Devadesátiny kardinále Tomáše Špidlíka připomíná profesor Pavel Ambros.

V nové rubrice Rozhovor se čtenář setká s pohledem vídeňského arcibiskupa Christopha Schönborna na aktuální život společnosti a církve nejen v Rakousku. V druhém rozhovoru se architekt David Vávra zamýšlí nad sakrálním prostorem.

Recenze literatury, pohled na činnost jednotlivých poboček MSKA a zprávy ze světa pestrou nabídku představovaného čísla dokreslují.

S Emauzskou dálniční kaplí se čtenář seznámí nejen z informativního textu a obrázků uvnitř časopisu, ale především prostřednictvím půvabné obálky z dílny PhDr. Karla Rechlíka.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo