Dialog Evropa XXI 3-4/2009

Dialog Evropa XXI, 3-4/2009Počet stran: 104
Téma: Caritas in Veritate

Hlavním tématem dvojčísla 3-4/2009 Dialogu Evropa XXI je třetí encyklika papeže Benedikta XVI.

V novém čísle přinášíme čtenářům čtyři příspěvky, které se na encykliku dívají z různé perspektivy. Ing. Cyril Martinek prochází jednotlivé kapitoly, přibližuje jejich obsah a navíc na některých místech srovnává s praxí naší nejen české každodennosti. Dominikán Inocent-Mária Stanisló kromě komentujícího pohledu na encykliku přibližuje čtenářům i pohledy a ocenění encykliky významných osobností evropské církve – například švýcarského biskupa Kurta Kocha, limburksého biskupa Franze-Petera Tebatze, nebo mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe. Autor poznamenává, že i luteránský biskup z Wolfenbüttelu Fridrich Weber sociální encykliku Benedikta XVI. vysoce oceňuje a vyznává, že zjišťuje, že luterská církev má ke katolické velmi blízko.

Vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn hovoří o encyklice jako o slově v pravý čas. Jiří Šenkýř vyzvedá některé momenty, obzvlášť aktuální pro naši současnost. Příspěvek Pavla Mareše pak shrnuje úkoly českých vydavatelů encykliky – revizi a aktualizaci překladu (první a upřesněná verze), redakční práci a tisk – vše v téměř hektickém tempu, aby se encyklika dostala k našim čtenářům co nejdříve.

Rubrika Studie přináší pestrou paletu témat historických i teologických. Docent Vojtěch Cekota se ve studii Rekatolizace nebo konfesionalizace zamýšlí nad problematikou pobělohorského historického vývoje nejen u nás, ale ve středoevropském kontextu. Narušení jednoty v katolické Evropě, vznik nových konfesí a snaha katolického náboženství o obnovení náboženské jednoty je zápasem, který nastoluje v mnohém společné otázky tehdejším katolíkům a obdobně i nám dnes. Právník Jakub Kříž se ve studii Jak zákonodárce (ne)vracel církevní majetek dotýká vývoje vztahu mezi sekularizovaným českým státem a v něm působící katolickou církví v uplynulém dvacetiletí a rekapituluje marné snahy o společnou dohodu o majetkovém vyrovnání. K otázce dějin a současné praxi čtenáře zavede P. ThLic. Marcel Puvák. Devadesátiny kardinále Tomáše Špidlíka připomíná profesor Pavel Ambros.

V nové rubrice Rozhovor se čtenář setká s pohledem vídeňského arcibiskupa Christopha Schönborna na aktuální život společnosti a církve nejen v Rakousku. V druhém rozhovoru se architekt David Vávra zamýšlí nad sakrálním prostorem.

Recenze literatury, pohled na činnost jednotlivých poboček MSKA a zprávy ze světa pestrou nabídku představovaného čísla dokreslují.

S Emauzskou dálniční kaplí se čtenář seznámí nejen z informativního textu a obrázků uvnitř časopisu, ale především prostřednictvím půvabné obálky z dílny PhDr. Karla Rechlíka.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo