Dialog Evropa XXI 3-4/2008

Dialog Evropa XXI, 3-4/2008Počet stran: 104
Téma: Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla

Aktuální číslo Dialogu přináší ohlednutí za 6. Moravsko-slezskými akademickými dny, které probíhaly na podzim 2008 v Olomouci na biblické téma Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla. Konferenci spoluutvářeli svými příspěvky teologové z Karlovy university v Praze i Palackého university v Olomouci Gabriela I. Vlková, Martin Prudký, Josef Hřebík, Petra Chalupa, Ladislav Tichý a Jan Dus.

Úvahou, zda jsou náboženství nadějí či ohrožením pro dnešní svět se zabývali křesťané Evropy na konferenci v Lyonu v listopadových dnech 2008. Pro naše čtenáře přinesl zprávy z jednání slovenský dominikán z University v Ružomberoku Inocenc-Mária Szaniszló. Pozoruhodné zamyšlení o Erozi křesťanských hodnot a její reflexi v politice a diplomacii Svatého stolce přednesl emeritní velvyslanec u Apoštolského stolce Ing. Pavel Jajtner v Olomouci na valném shromáždění MSKA. Zájemci o ně je najdou také na stránkách nově vycházejícího čísla.

V recenzní rubrice se zaujatý čtenář dozví o vizi: Experiment Evropa, o zářijovém Kongresu Renovabis v Mnichově, o druhém ročníku přednáškového cyklu na Masarykově univrsity Tajemný svět víry.

Zpravodajství o životě v MSKA čtenáře zavede do regionálních poboček v Olomouci a ve Zlíně, na valné shromáždění MSKA do Olomouce, na slavnostní mši svatou u příležitosti životního jubilea olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera i na jiné akce.

Obálky z tvůrčí dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka zavede čtenáře do půvabné zahrady náboženství v dolnorakouském klášteře Altenburg.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo