Dialog Evropa XXI 3-4/2008

Dialog Evropa XXI, 3-4/2008Počet stran: 104
Téma: Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla

Aktuální číslo Dialogu přináší ohlednutí za 6. Moravsko-slezskými akademickými dny, které probíhaly na podzim 2008 v Olomouci na biblické téma Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla. Konferenci spoluutvářeli svými příspěvky teologové z Karlovy university v Praze i Palackého university v Olomouci Gabriela I. Vlková, Martin Prudký, Josef Hřebík, Petra Chalupa, Ladislav Tichý a Jan Dus.

Úvahou, zda jsou náboženství nadějí či ohrožením pro dnešní svět se zabývali křesťané Evropy na konferenci v Lyonu v listopadových dnech 2008. Pro naše čtenáře přinesl zprávy z jednání slovenský dominikán z University v Ružomberoku Inocenc-Mária Szaniszló. Pozoruhodné zamyšlení o Erozi křesťanských hodnot a její reflexi v politice a diplomacii Svatého stolce přednesl emeritní velvyslanec u Apoštolského stolce Ing. Pavel Jajtner v Olomouci na valném shromáždění MSKA. Zájemci o ně je najdou také na stránkách nově vycházejícího čísla.

V recenzní rubrice se zaujatý čtenář dozví o vizi: Experiment Evropa, o zářijovém Kongresu Renovabis v Mnichově, o druhém ročníku přednáškového cyklu na Masarykově univrsity Tajemný svět víry.

Zpravodajství o životě v MSKA čtenáře zavede do regionálních poboček v Olomouci a ve Zlíně, na valné shromáždění MSKA do Olomouce, na slavnostní mši svatou u příležitosti životního jubilea olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera i na jiné akce.

Obálky z tvůrčí dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka zavede čtenáře do půvabné zahrady náboženství v dolnorakouském klášteře Altenburg.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo