Dialog Evropa XXI 3-4/2005

Dialog Evropa XXI, 3-4/2005Počet stran: 60
Téma: Malé sakrální stavby na Moravě a ve Slezsku

Hlavní téma přináší záznamy jednání semináře, který MSKA pořádala jako vyvrcholení dvou kol soutěží o dokumentaci, oživování a péči o malé sakrální stavby na území Moravy a Slezska. Seminář měl přispět pro přiblížení postojů a názorů odborných pracovníků památkové péče, vystoupil ředitel Národního památkového ústavu Dr. Tomáš Hájek, Ph.D. a pracovnice olomoucého pacoviště NPÚ PhDr. Zdenka Bláhová, s mnoha laickými zájemci, kronikáři i nadšenci, kteří systematicky dokumentují všechny malé sakrální stavby na území jednotlivých okresů nebo děkanátů.

Zveřejněné referáty:

Martina Špačková – Olomoucký seminář „Kapličky na Moravě a ve Slezsku“
Hana Bartková – Kapličky na Moravě a ve Slezsku
Aleš Filip – Z brněnských kasáren do jihomoravské vesnice aneb znovupostavení secesní kaple

Kněží a laici v církvi

Seminář, při němž se moravští akademici zabývali tématy také diskutovanými na Plenárním sněmu katolické církve.

Jiřina Štouračová - Laici a kněží – spolupracovníci na utváření Božího království
Ladislav Tichý - Kněz a laici

Z dalšího obsahu doporučujeme studii Doc. Dr. Jiřího Skoblíka, vyučujícího na Katolické teologické fakultě v Praze o perspektivách přijetí křesťanské etiky současnous společností. Jistě také zaujme článek profeosora Přírodovědecké fakulty v Brně Josefa Ungera o pohřbech papežů ve starověku a středověku.

Obálka a doprovodné ilustrace Vám představí moderní a půvabnou nedávno vysvěcenou kapli Panny Marie Sněžné v Hruškách ve farnosti Křenovice u Slavkova.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo