Dialog Evropa XXI 3-4/2005

Dialog Evropa XXI, 3-4/2005Počet stran: 60
Téma: Malé sakrální stavby na Moravě a ve Slezsku

Hlavní téma přináší záznamy jednání semináře, který MSKA pořádala jako vyvrcholení dvou kol soutěží o dokumentaci, oživování a péči o malé sakrální stavby na území Moravy a Slezska. Seminář měl přispět pro přiblížení postojů a názorů odborných pracovníků památkové péče, vystoupil ředitel Národního památkového ústavu Dr. Tomáš Hájek, Ph.D. a pracovnice olomoucého pacoviště NPÚ PhDr. Zdenka Bláhová, s mnoha laickými zájemci, kronikáři i nadšenci, kteří systematicky dokumentují všechny malé sakrální stavby na území jednotlivých okresů nebo děkanátů.

Zveřejněné referáty:

Martina Špačková – Olomoucký seminář „Kapličky na Moravě a ve Slezsku“
Hana Bartková – Kapličky na Moravě a ve Slezsku
Aleš Filip – Z brněnských kasáren do jihomoravské vesnice aneb znovupostavení secesní kaple

Kněží a laici v církvi

Seminář, při němž se moravští akademici zabývali tématy také diskutovanými na Plenárním sněmu katolické církve.

Jiřina Štouračová - Laici a kněží – spolupracovníci na utváření Božího království
Ladislav Tichý - Kněz a laici

Z dalšího obsahu doporučujeme studii Doc. Dr. Jiřího Skoblíka, vyučujícího na Katolické teologické fakultě v Praze o perspektivách přijetí křesťanské etiky současnous společností. Jistě také zaujme článek profeosora Přírodovědecké fakulty v Brně Josefa Ungera o pohřbech papežů ve starověku a středověku.

Obálka a doprovodné ilustrace Vám představí moderní a půvabnou nedávno vysvěcenou kapli Panny Marie Sněžné v Hruškách ve farnosti Křenovice u Slavkova.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo