Dialog Evropa XXI 2-3/2013

Dialog Evropa XXI, 2-3/2013Počet stran: 74
Téma: Biotika jako samostatný obor a její rozvoj

Číslo věnuje pozornost ochraně života jak k ní nabádá církevní nauka, jak se k ní staví naše domácí zákony i normy Evropské unie. Odráží Pátou bioetickou konferenci pořádnou kolektivním členem MSKA Kolegiem katolických lékařů.

Zveřejněné referáty:
ThLic. Vojtěch Cikrle – Lidský život je třeba chránit již před narozením
MUDr. Anna Záborská – Ochrana lidského života a Evropská unie
Doc. MUDr. Petr Hach – Embryo jako lidská osoba z pohledu embryologa
Prof. MUDr. Květoslav Šipr – Farmakologický potrat – důvody pro a proti
Doc. ThDr. Josef Beneš – Biblické základy učení encykliky Humanae vitae
MUDr. Ivan Wallenfels – Neplodné manželstvo ako problém medicínský a etický
MUDr. Helena Šiprová – Přirozené plánování rodičovství dnes
PharmDr. Jozef Laurinec – Hormonálna antikoncepcia a etika
PhDr. Jiří Stodola – Umělý potrat jako aktuální etický problém
Mgr. Stanislav Hykyš – K výkonu práva na výhradu svědomí při poskytování zdravotnických služeb

Recenzní rubrika představuje Mons. Rudolfa Nejezchleba, který v Moravské Ostravě a okolí buduje velké charitní dílo, kterému zasvětí celý kněžský život.

Rubrika MSKA přináší zprávy ze života jednotlivých regionálních poboček a všímá si i zahraniční spolupráce MSKA, kterou úspěšné rozvíjí.
Nedílnou součástí jsou zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích.

Obálka a doprovodné ilustrace čtenářům přiblíží výstavu k jubilejnímu Cyrilometodějskému roku, který byl v našich diecézích slavnostně připomínán, také výstavou v Paláci šlechtičen v Brně.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo