Dialog Evropa XXI 1-4/2020

Počet stran: 143

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie,

přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1- 4/2020, které shrnuje plánované témata činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020.

I. TÉMA: 30 LET MSKA tohoto čísla obsahuje rozhovory s prezidentem a představiteli CMKA k výročí 30. let MSKA a článek prezidenta CMKA na téma Kontinuita MSKA v perspektivě nové CMKA.

II. TÉMA: 30 LET SVOBODNÉHO PŮSOBENÍ CÍRKVE V ČESKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje referáty a příspěvky ke konferenci v rámci Akademických dnů CMKA, která se z důvodu pandemie neuskutečnila v plánované prezenční formě. Referáty a příspěvky poskytují přehled o nápravě právních poměrů církve a státu a obnovy vztahů se svatým stolcem a svědectví olomouckého arcibiskupa o službě pastýře ve svobodné společnosti. Další referáty poskytují náhled o působení a roli církve v české společnosti a spolupráci církve a státu v oblastech společného zájmu, zejména v armádě, ve školství, ve zdravotnictví, v charitní službě, ve vězeňství, a působení křesťanských médií.

III. TÉMA: KURZ TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ představuje projekt CMKA vzdělávaní laiků v teologických oborech a obsahuje příspěvky k uvedení do oboru věrouky a bioetiky.

IV. TÉMA: JUBILEA CÍRKEVNÍCH OSOBNOSTÍ obsahují příspěvky představující významná jubilea roku 2020. První příspěvek je zaměřen k jubileu 400. výročí mučednické smrti sv. Jana Sarkandra a další příspěvek je k jubileu 100. výročí narození sv. Jana Pavla II.

V. TÉMA: FENOMÉN MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ obsahuje příspěvek z dřívějšího sympozia k tématu a příspěvky k aktuální obnově mariánského sloupu v roce 2020.

V rubrice ANOTACE PUBLIKACÍ jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke.

ThDr. Jiří Koníček

Časopis ON-LINE

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo