Nové vydání časopisu Dialog Evropa XXI 1-4/2019

Ilustrace
Vydáno: 5.5.2020
Autor: Administrátor
Zpět

Počet stran: 172

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,

nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice.

Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. První téma je zaměřeno na jubileum 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Jedná se o prezentaci referátů z pořádaných akcí přímo MSKA – liturgicko-akademická oslava výročí umrtí sv. Cyrila, referáty z kongresu na Velehradu a v Nitře pořádané hnutím Europa Christi k cyrilometodějskému tématu za účasti MSKA. Obsahuje liturgicko-akademické oslavy, promluvu k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, referát k tématu překladatelské činnosti sv. Cyrila a referát z kongresu v Nitře.

Druhým tématem jsou významné církevní osobnosti Československa. Je prezentováno referáty z akcí k jubileu 100. výročí vzniku Československa, zprávou z akce k jubileu 120. narození Františka kardinála Tomáška a s tím spojenou připomínkou výročí 30 let od svatořečení Anežky české a „sametové revoluce“. Obsahuje promluvu a referát k Františku kardinálovi Tomáškovi, referáty ke kardinálovi J. Ch. Korcovi a biskupovi Vojtaššákovi. Třetí téma se týká jubilea 30 let bioetických konferencí pořádaných RP MSKA Olomouc s prezentací vybraných referátů k aktuálním otázkám. V rubrice Studie jsou příspěvky k důležitým tématům o vztahu Církve k penězům a médiím. V recenzích a anotacích jsou prezentovány publikace Bioetické konference RP MSKA Olomouc - vybrané referáty a dílo Papežství a fenomén utramotanismus v Českých zemích. Rubrika popisující činnost MSKA prezentuje úkoly, které před naší akademií stojí a které máme společně naplňovat.

Přeji všem mnoho inspirace a sil ke vzájemné pomoci a spolupráci při obnově a rozvoji naší křesťanské akademie.

ThDr. Jiří Koníček

Časopis ON-LINE

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo