Dialog Evropa XXI 1-4/2019

Počet stran: 172

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,

nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice.

Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. První téma je zaměřeno na jubileum 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Jedná se o prezentaci referátů z pořádaných akcí přímo MSKA – liturgicko-akademická oslava výročí umrtí sv. Cyrila, referáty z kongresu na Velehradu a v Nitře pořádané hnutím Europa Christi k cyrilometodějskému tématu za účasti MSKA. Obsahuje liturgicko-akademické oslavy, promluvu k 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, referát k tématu překladatelské činnosti sv. Cyrila a referát z kongresu v Nitře.

Druhým tématem jsou významné církevní osobnosti Československa. Je prezentováno referáty z akcí k jubileu 100. výročí vzniku Československa, zprávou z akce k jubileu 120. narození Františka kardinála Tomáška a s tím spojenou připomínkou výročí 30 let od svatořečení Anežky české a „sametové revoluce“. Obsahuje promluvu a referát k Františku kardinálovi Tomáškovi, referáty ke kardinálovi J. Ch. Korcovi a biskupovi Vojtaššákovi. Třetí téma se týká jubilea 30 let bioetických konferencí pořádaných RP MSKA Olomouc s prezentací vybraných referátů k aktuálním otázkám. V rubrice Studie jsou příspěvky k důležitým tématům o vztahu Církve k penězům a médiím. V recenzích a anotacích jsou prezentovány publikace Bioetické konference RP MSKA Olomouc - vybrané referáty a dílo Papežství a fenomén utramotanismus v Českých zemích. Rubrika popisující činnost MSKA prezentuje úkoly, které před naší akademií stojí a které máme společně naplňovat.

Přeji všem mnoho inspirace a sil ke vzájemné pomoci a spolupráci při obnově a rozvoji naší křesťanské akademie.

ThDr. Jiří Koníček

Časopis ON-LINE

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo