Dialog Evropa XXI 1-4/2017

Dialog Evropa XXI, 1-4/2017Počet stran: 123

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,

časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě.

Další číslo našeho časopis Dialog Evropa XXI, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší organizace za rok 2017. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory s novými olomouckými pomocnými biskupy Mons. Antonínem Baslerem a Mons. Josefem Nuzíkem, ve kterých hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Další příspěvek poskytuje vizi kooperace v obnově MSKA, kterým se rozvíjí usnesení o směřování akademie. Přípěvek nastiňuje koncepci proměny organizačních struktur k obnově a efektivní činnosti a funkční spolupráci s obdobnými organizacemi.

Hlavní témata představují tři významné akce letošního roku, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. První z nich, kterou MSKA pořádala v rámci akademických dnů, je konference v Brně s tématem 210 let brněnského alumnátu a dva příspěvky uvádí osobnosti s ním spojené, zejména Františka Sušila a Emanuela Masáka.

Druhou akcí byl mezinárodní seminář na Velehradě, organizovaný hnutím Křesťan a práce na téma „Digitální svět práce, průmysl 4.0.“

Z tohoto semináře uvádíme výběr dvou příspěvků týkajících se práce a život v digitalizované společnosti - výzvy pro církev i víru a etika techniky a ekonomie.

Třetí akcí byla bioetická konference v Olomouci na téma „Stáří v 21. století“, ze které uvádíme výběr dvou referátů, jež se týkají problematiky stáří – stáří z pohledu současné gerontologie a aktuální výzvy v geriiatrii.

V rubrice Studium nabízíme příspěvky k výročím a aktuálnímu dění. Jsou zde uvedeny příspěvky týkající se důležitých teologicko - společenských témat – Maria a Fatima, Odkaz Memoranda za nápravu vztahů církve a státu a triptich a aktuálně nejdůležitější je příspěvek - Migrace jako etický problém a velké téma. V rámci studií je uveden příspěvek nauky křesťanské meditace.

Bohatá je rubrika popisování činnosti MSKA, jejich poboček i úkolu, které před naší organizací stojí a které máme společně naplňovat. Přeji všem mnoho inspirace a sil ve vzájemné pomoci a spolupráci při obnově a rozvoji naší akademie.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo