Dialog Evropa XXI 1-4/2017

Dialog Evropa XXI, 1-4/2017Počet stran: 123

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,

časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě.

Další číslo našeho časopis Dialog Evropa XXI, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší organizace za rok 2017. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory s novými olomouckými pomocnými biskupy Mons. Antonínem Baslerem a Mons. Josefem Nuzíkem, ve kterých hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Další příspěvek poskytuje vizi kooperace v obnově MSKA, kterým se rozvíjí usnesení o směřování akademie. Přípěvek nastiňuje koncepci proměny organizačních struktur k obnově a efektivní činnosti a funkční spolupráci s obdobnými organizacemi.

Hlavní témata představují tři významné akce letošního roku, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. První z nich, kterou MSKA pořádala v rámci akademických dnů, je konference v Brně s tématem 210 let brněnského alumnátu a dva příspěvky uvádí osobnosti s ním spojené, zejména Františka Sušila a Emanuela Masáka.

Druhou akcí byl mezinárodní seminář na Velehradě, organizovaný hnutím Křesťan a práce na téma „Digitální svět práce, průmysl 4.0.“

Z tohoto semináře uvádíme výběr dvou příspěvků týkajících se práce a život v digitalizované společnosti - výzvy pro církev i víru a etika techniky a ekonomie.

Třetí akcí byla bioetická konference v Olomouci na téma „Stáří v 21. století“, ze které uvádíme výběr dvou referátů, jež se týkají problematiky stáří – stáří z pohledu současné gerontologie a aktuální výzvy v geriiatrii.

V rubrice Studium nabízíme příspěvky k výročím a aktuálnímu dění. Jsou zde uvedeny příspěvky týkající se důležitých teologicko - společenských témat – Maria a Fatima, Odkaz Memoranda za nápravu vztahů církve a státu a triptich a aktuálně nejdůležitější je příspěvek - Migrace jako etický problém a velké téma. V rámci studií je uveden příspěvek nauky křesťanské meditace.

Bohatá je rubrika popisování činnosti MSKA, jejich poboček i úkolu, které před naší organizací stojí a které máme společně naplňovat. Přeji všem mnoho inspirace a sil ve vzájemné pomoci a spolupráci při obnově a rozvoji naší akademie.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo