Dialog Evropa XXI 1-4/2007

Dialog Evropa XXI, 1-4/2007Počet stran: 106
Téma: Slavíme 230 let vzniku diecéze a povýšení na arcidiecézi

Nové číslo Dialogu přináší ohlednutí za celým rokem 2007. Hlavním tématem si čtenář může připomenout oslavy 230. let vzniku Brněnské diecéze a postřehů z dalšího života diecéze. Vzešly z konference pořádané Pastoračním střediskem Biskupství brněnského Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost, na které se MSKA spolupodílela.

Bylo pozoruhodné srovnávat společenské poměry, postavení katolické církve v Habsburském státě, postoj státních orgánů k domácí církvi i postoje vedení státu k Apoštolskému stolci kolem poloviny 18. století se situací dnes. V řadě případů, jak se shodli diskutující, se setkáváme v dnešní církvi s podobnými problémy, které vyžadují aktivní přístup a aktivní řešení situace, jak vyznělo ze závěrečné části konference, která byla věnována výzvám k dnešku.

Z referátů přinášíme:

Jiřina Štouračová – Vznik Biskupství brněnského jako součást rozsáhlé reformy církevní správy na Moravě
Martin Rája – Brněnská diecéze v 19. století
Magdalena Čoupková – Mučednice sestra Marie Restituta Kafková
Jana Hladká – Biskup Karel Skoupý

V další části věnuje časopis pozornost některým přednáškám z nového cyklu přednášek na Masarykově universitě Tajemný svět víry (Graubner, Pojezdný). V nové rubrice ze života církve redakce přináší ohlédnutí za třemi významnými slavnostmi – Národní poutí na Velehradě s účastí vzácného hosta z Vatikánu; dále Svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi; a také ohlédnutí za slavností k u příležitosti svátku sv. archanděla Michaela ve Strahovské basilice.

Zprávy ze světa převzaté ze zahraničních katolických agentur i toto číslo uzavírají.

Celý obsah našeho čísla je oblečen do „hávu“ půvabné obálky z dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka, která zavede čtenáře do nákladně rekonstruovaného klášterního kostela jihočeského premonstrátského kláštera Milevsko, kláštera který byl právě v dnešních dnech vepsán do seznamu Národních kulturních památek ČR.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo