Dialog Evropa XXI 1-4/2007

Dialog Evropa XXI, 1-4/2007Počet stran: 106
Téma: Slavíme 230 let vzniku diecéze a povýšení na arcidiecézi

Nové číslo Dialogu přináší ohlednutí za celým rokem 2007. Hlavním tématem si čtenář může připomenout oslavy 230. let vzniku Brněnské diecéze a postřehů z dalšího života diecéze. Vzešly z konference pořádané Pastoračním střediskem Biskupství brněnského Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost, na které se MSKA spolupodílela.

Bylo pozoruhodné srovnávat společenské poměry, postavení katolické církve v Habsburském státě, postoj státních orgánů k domácí církvi i postoje vedení státu k Apoštolskému stolci kolem poloviny 18. století se situací dnes. V řadě případů, jak se shodli diskutující, se setkáváme v dnešní církvi s podobnými problémy, které vyžadují aktivní přístup a aktivní řešení situace, jak vyznělo ze závěrečné části konference, která byla věnována výzvám k dnešku.

Z referátů přinášíme:

Jiřina Štouračová – Vznik Biskupství brněnského jako součást rozsáhlé reformy církevní správy na Moravě
Martin Rája – Brněnská diecéze v 19. století
Magdalena Čoupková – Mučednice sestra Marie Restituta Kafková
Jana Hladká – Biskup Karel Skoupý

V další části věnuje časopis pozornost některým přednáškám z nového cyklu přednášek na Masarykově universitě Tajemný svět víry (Graubner, Pojezdný). V nové rubrice ze života církve redakce přináší ohlédnutí za třemi významnými slavnostmi – Národní poutí na Velehradě s účastí vzácného hosta z Vatikánu; dále Svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi; a také ohlédnutí za slavností k u příležitosti svátku sv. archanděla Michaela ve Strahovské basilice.

Zprávy ze světa převzaté ze zahraničních katolických agentur i toto číslo uzavírají.

Celý obsah našeho čísla je oblečen do „hávu“ půvabné obálky z dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka, která zavede čtenáře do nákladně rekonstruovaného klášterního kostela jihočeského premonstrátského kláštera Milevsko, kláštera který byl právě v dnešních dnech vepsán do seznamu Národních kulturních památek ČR.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo