Dialog Evropa XXI 1-4/2004

Dialog Evropa XXI, 1-4/2004Počet stran: 142
Téma: Vztah církve a státu včera a dnes

Číslo věnuje pozornost především naší domácí konferenci – 3. Moravsko-slezským akademickým dnům, které proběhly
10.-12. 9. 2004 v  Olomouci a zabývaly se řešením vztahu mezi současným českým státem a katolickou církví. Stranou nezůstaly ani vztahy ČR a Svatého Stolce v Římě a diskuse o připravené, ale neratifikované smlouvě. Pohled na zmíněné otázky přiblížily referáty zástupců katolické církve a aktivních účastníků vyjednávání ze strany státu.

Zveřejněné referáty:

Ing. Jan Kasal - vystoupení místopředsedy poslanecké sněmovny
Mons. Jan Graubner - vystoupení předsedy České biskupské konference
PhDr. Pavel Krafl, PhD. - Vztah církve a světské moci v českých zemích ve středověku
ThLic. Damián Němec, O.Praem - Modus Vivendi z roku 1928 z pohledu kanonického práva
Doc. PhDr. František X. Halas, CSc. - Problém obnovy diplomatických styků mezi Československem a Svatým stolcem po druhé světové válce
Doc. ICDr. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, O.Praem - Náboženská svoboda v právním řádu ČR
Ing. Jaromír Talíř - Otázka řešení vztahu církve a státu

Evropo buď sama sebou...

Mezinárodní konference, kterou připravila MSKA, svedla středoevropské akademiky ze sedmi zemí do Jihlavy. Tématem byl list papeže Jana Pavla II. Ecclesia in Europa a otázky odpovědnosti křesťanských akademiků za církev a církevní vzdělání v Evropě.

Inkorporované fary

Další část časopisu Vás zavede na pražskou teologickou fakultu na seminář věnovaný otázkám inkorporovaných farností, okolnostem jejich vzniku a jejich postavení v kanonickém právu.

Z dalšího obsahu lze vybrat např. článek Georga Düchse (Belgie), který v něm hovoří o postavení křesťanských církví v Bruselu

Obálka a doprovodné ilustrace Vás zavedou do horské kaple Santa Maria degli Angeli v pohoří Alpe Foppa (realizace 1992-96). Architektem je Mario Botta.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo