Dialog Evropa XXI 1-4/2004

Dialog Evropa XXI, 1-4/2004Počet stran: 142
Téma: Vztah církve a státu včera a dnes

Číslo věnuje pozornost především naší domácí konferenci – 3. Moravsko-slezským akademickým dnům, které proběhly
10.-12. 9. 2004 v  Olomouci a zabývaly se řešením vztahu mezi současným českým státem a katolickou církví. Stranou nezůstaly ani vztahy ČR a Svatého Stolce v Římě a diskuse o připravené, ale neratifikované smlouvě. Pohled na zmíněné otázky přiblížily referáty zástupců katolické církve a aktivních účastníků vyjednávání ze strany státu.

Zveřejněné referáty:

Ing. Jan Kasal - vystoupení místopředsedy poslanecké sněmovny
Mons. Jan Graubner - vystoupení předsedy České biskupské konference
PhDr. Pavel Krafl, PhD. - Vztah církve a světské moci v českých zemích ve středověku
ThLic. Damián Němec, O.Praem - Modus Vivendi z roku 1928 z pohledu kanonického práva
Doc. PhDr. František X. Halas, CSc. - Problém obnovy diplomatických styků mezi Československem a Svatým stolcem po druhé světové válce
Doc. ICDr. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, O.Praem - Náboženská svoboda v právním řádu ČR
Ing. Jaromír Talíř - Otázka řešení vztahu církve a státu

Evropo buď sama sebou...

Mezinárodní konference, kterou připravila MSKA, svedla středoevropské akademiky ze sedmi zemí do Jihlavy. Tématem byl list papeže Jana Pavla II. Ecclesia in Europa a otázky odpovědnosti křesťanských akademiků za církev a církevní vzdělání v Evropě.

Inkorporované fary

Další část časopisu Vás zavede na pražskou teologickou fakultu na seminář věnovaný otázkám inkorporovaných farností, okolnostem jejich vzniku a jejich postavení v kanonickém právu.

Z dalšího obsahu lze vybrat např. článek Georga Düchse (Belgie), který v něm hovoří o postavení křesťanských církví v Bruselu

Obálka a doprovodné ilustrace Vás zavedou do horské kaple Santa Maria degli Angeli v pohoří Alpe Foppa (realizace 1992-96). Architektem je Mario Botta.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo