Dialog Evropa XXI 1-4/2003

Dialog Evropa XXI, 1-4/2003Počet stran: 114
Témata: Posilovat člověka, Podíl církví na začleňování ČR do EU

Nosným tématem tohoto čísla jsou dvě konference, které se konaly na podzim roku 2003.

Posilovat člověka

Mezinárodní konference Federace evropského katolického vzdělávání dospělých (FEECA) proběhla v říjnu v Praze v prostorách Strahovského kláštera. Sešlo se zde bezmála sto lidí téměř z celé Evropy, kteří společně přemýšleli, jak v současném přetechnizovaném a rychle se rozvíjejícím světě posílit člověka – vzděláním, přijímáním zdravé svobody, ale také uvědoměním si vztahu mezi člověkem a Bohem.

Zveřejněné referáty:

Prof. Hans-Joachim Meyer (Berlín) - V zájmu člověka – Cíle vzdělávání a uznávání hodnot pro Evropu 21. století
Prof. Josef Dolista - Náboženské a duchovní podněty v budoucí Evropě Prof. Jan Sokol - Posilovat člověka – Hra o život

Podíl církví na začleňování ČR do EU

Druhou konferencí byly 2. Moravsko-slezské akademické dny ve Šlapanicích u Brna, které byly věnovány začleňování naší země do Evropského společenství.

Zveřejněné referáty:

P. ThLic. Jiří Kaňa - Misijní poslání církve a vstup ČR do EU
Ing. Cyril Martínek - Angažovanost křesťanů – poznat znamení doby
Mgr. David Macek - Aktuální vztah ČR a EU
ThDr. Petr Slouk - Katolická církev v Rakousku na cestě do EU

Časopis přináší dále několik dalších studií českých i zahraničních odborníků na různá aktuální témata.

Obálka i obrázky uvnitř časopisu přibližují monumentální stavbu kostela Sagrada Familia v Barceloně (realizace 1883, nedokončeno – architekt Antoni Gaudí).

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo