Dialog Evropa XXI 1-2/2015

Dialog Evropa XXI, 1-2/2015Počet stran: 104
Téma: 25 let MSKA, Eucharistický kongres

První dvojčíslo roku 2015 sleduje dvě hlavní témata – věnuje pozornost 25 letům Moravsko-slezské křesťanské akademie a stranou nemůže nechat v roce Eucharistie téma eucharistických kongresů v minulosti i letos.

25 roků v životě člověka jsou léta základní přípravy na život a postupného vstupování do pracovního prostředí a přebírání odpovědnosti za život svůj, své rodiny, církve i společnosti. V životě spolku, domnívám se, jsou to zatím „dětská léta“, kdy se učíme žít, orientovat se a přemýšlet. To je patrné i při pohledu na prožitých 25 let, v nichž si představitelé MSKA jednak kladou otázku po dalším směřování MSKA, ale také se ohlíží za tím, co jim jako aktérům MSKA práce v ní dala. Za dosavadním vývojem se ohlíží PhDr. Jiřina Štouračová, Prof. MUDr. Augustin Svoboda a další. Vizi dalšího směřování se snaží nastínit současný předseda ThDr. Pavel Kopeček. Svůj postoj k MSKA vyjadřuje v rozhovoru i moravský metropolita Mons. Jan Graubner.

O eucharistickém hnutí na Moravě a ve Slezsku v minulosti s přihlédnutím k letošnímu připravovanému eucharistickému kongresu v říjnu v Brně ve svém článku hovoří kněz ostravské diecéze a historik P. Jan Larisch. O přípravách letošního Národního eucharistického kongresu referuje Pavel Kopeček.

V rubrice Studie nacházíme pokračování článku Mgr. Jaroslava Šilera, spolupracovníka MSKA, o kněžích rodácích z Kunovic. Tentokrát v roce řeholníků vybírá kněze řeholníky. Aktivitám řeholnic se věnuje ve své studii i Eliška Krátká z Filosofické fakulty Masarykovy university. Čtenářům přibližuje vznik, vývoj a působení řeholní nemocnice sester boromejek v Praze pod Petřínem.

Recenzní rubrika v tomto čísle přibližuje jednak drobné studie Jana Larische o katolických osobnostech válečné doby a jejich pronásledování: P. Ferdinand Chýlek a Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace. Recenze historického díla Neklidné vztahy brněnského historika F. X. Halase nás přivádí k zamyšlení nad rozpadem Habsburského soustátí a vznikem mladých, malých středoevropských států, zvláště Československa, a nad důsledky tohoto historického vývoje.

Do aktuálního života naší akademie čtenáře zavádí rubrika MSKA. Po členy MSKA, kteří se nedostali na volební valné shromáždění přináší přednesenou zprávu předsedy o aktivitách MSKA v uplynulém roce, zprávu místopředsedkyně o zahraničních aktivitách a spolupráci, zprávu o hospodaření MSKA i zprávu revizní komise. I některé regionální pobočky na dalších stránkách přibližují svoji aktivitu v uplynulém období.

V rubrice Zprávy čtenář najde informaci o odborné konferenci konané v Olomouci na téma Evropa a islám, na níž vystoupil s podivným názorem na křesťanství v Evropě Mons. Michael Weninger, člen papežské rady pro mezinárodní dialog.

Několik příspěvků je v tomto čísle věnováno umění. Ať jde o výstavy Diecézního muzea v Brně: Sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (Václav Lunga) – k vidění do 27. září; Pietas urbis (Daniela Kostrhounová). Nebo o výstavy vzniklé z péče Strahovských premonstrátů – Speculum mundi v Olomouci, či výstavu ikon ve Strahovském klášteře. Pozornost si jistě zaslouží i umělecký soubor s názvem Krédo, které tvoří osm korouhví z autorské dílny tuřanského výtvarníka Karla Rechlíka.

Přejeme radostné čtení !

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo