Dialog Evropa XXI 1-2/2015

Dialog Evropa XXI, 1-2/2015Počet stran: 104
Téma: 25 let MSKA, Eucharistický kongres

První dvojčíslo roku 2015 sleduje dvě hlavní témata – věnuje pozornost 25 letům Moravsko-slezské křesťanské akademie a stranou nemůže nechat v roce Eucharistie téma eucharistických kongresů v minulosti i letos.

25 roků v životě člověka jsou léta základní přípravy na život a postupného vstupování do pracovního prostředí a přebírání odpovědnosti za život svůj, své rodiny, církve i společnosti. V životě spolku, domnívám se, jsou to zatím „dětská léta“, kdy se učíme žít, orientovat se a přemýšlet. To je patrné i při pohledu na prožitých 25 let, v nichž si představitelé MSKA jednak kladou otázku po dalším směřování MSKA, ale také se ohlíží za tím, co jim jako aktérům MSKA práce v ní dala. Za dosavadním vývojem se ohlíží PhDr. Jiřina Štouračová, Prof. MUDr. Augustin Svoboda a další. Vizi dalšího směřování se snaží nastínit současný předseda ThDr. Pavel Kopeček. Svůj postoj k MSKA vyjadřuje v rozhovoru i moravský metropolita Mons. Jan Graubner.

O eucharistickém hnutí na Moravě a ve Slezsku v minulosti s přihlédnutím k letošnímu připravovanému eucharistickému kongresu v říjnu v Brně ve svém článku hovoří kněz ostravské diecéze a historik P. Jan Larisch. O přípravách letošního Národního eucharistického kongresu referuje Pavel Kopeček.

V rubrice Studie nacházíme pokračování článku Mgr. Jaroslava Šilera, spolupracovníka MSKA, o kněžích rodácích z Kunovic. Tentokrát v roce řeholníků vybírá kněze řeholníky. Aktivitám řeholnic se věnuje ve své studii i Eliška Krátká z Filosofické fakulty Masarykovy university. Čtenářům přibližuje vznik, vývoj a působení řeholní nemocnice sester boromejek v Praze pod Petřínem.

Recenzní rubrika v tomto čísle přibližuje jednak drobné studie Jana Larische o katolických osobnostech válečné doby a jejich pronásledování: P. Ferdinand Chýlek a Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace. Recenze historického díla Neklidné vztahy brněnského historika F. X. Halase nás přivádí k zamyšlení nad rozpadem Habsburského soustátí a vznikem mladých, malých středoevropských států, zvláště Československa, a nad důsledky tohoto historického vývoje.

Do aktuálního života naší akademie čtenáře zavádí rubrika MSKA. Po členy MSKA, kteří se nedostali na volební valné shromáždění přináší přednesenou zprávu předsedy o aktivitách MSKA v uplynulém roce, zprávu místopředsedkyně o zahraničních aktivitách a spolupráci, zprávu o hospodaření MSKA i zprávu revizní komise. I některé regionální pobočky na dalších stránkách přibližují svoji aktivitu v uplynulém období.

V rubrice Zprávy čtenář najde informaci o odborné konferenci konané v Olomouci na téma Evropa a islám, na níž vystoupil s podivným názorem na křesťanství v Evropě Mons. Michael Weninger, člen papežské rady pro mezinárodní dialog.

Několik příspěvků je v tomto čísle věnováno umění. Ať jde o výstavy Diecézního muzea v Brně: Sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (Václav Lunga) – k vidění do 27. září; Pietas urbis (Daniela Kostrhounová). Nebo o výstavy vzniklé z péče Strahovských premonstrátů – Speculum mundi v Olomouci, či výstavu ikon ve Strahovském klášteře. Pozornost si jistě zaslouží i umělecký soubor s názvem Krédo, které tvoří osm korouhví z autorské dílny tuřanského výtvarníka Karla Rechlíka.

Přejeme radostné čtení !

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo