Dialog Evropa XXI 1-2/2014

Dialog Evropa XXI, 1-2/2014Počet stran: 60
Téma: 50 let katolického vzdělávání dospělých v Evropě

Nové číslo, které představujeme, je neseno tématem vzdělávání. Sama obálka, i řada dalších vyobrazení v textu čísla a článek mladého historika Václava Lungy jsou věnovány velké osobnosti moravské církve, ale i politiky a kultury Františkovi kardinálu Dietrichštejnovi, který přivedl 1631 do Mikulova řád piaristů, který měl přispět k prohloubení vzdělávání na Moravě a tím také k prohloubení víry. Hlavní téma Dialogu se pak věnuje dnešním aktivitám a organizacím, které se starají o vzdělávání dospělých u nás i v Evropě.

První dvojčíslo ročníku 2014 při příležitosti 50. výroční Evropské federace katolického vzdělávání dospělých (FEECA) věnuje pozornost katolickému vzdělávání dospělých a oné federaci, jejímž členem Moravsko-slezská křesťanská akademie již 14 roků je. Rozhovory s předsedou federace Dr. Aloisem Beckerem a výkonnou ředitelkou Mag. Andreou Hoffmeier ukazují na aktuální aktivity federace právě uskutečněné a nově připravované.

V rubrice Studie nacházíme příspěvek studentky archivnictví na Brněnské universitě, ve kterém se ohlíží za počátky města Kyjova a z archivního bohatství vynáší na aktuální světlo střípky z života města a jeho lidí, představuje vytváření a fungování městské samosprávy v Kyjově v období První republiky. Přibližuje osobnosti, které se aktivně o město a jeho správu staraly, všímá si aktivit, které městští representanti ve sledovaném období iniciovali a co vše se ve městě odehrávalo.

Recenzní rubrika je v tomto čísle poměrně bohatá, přináší čtenářovi bližší nahlédnutí do knih Kde voní pergamen? – Š. Kohout, Zita-důvěrný portrét císařovny – Cyrille Debris, Ekonomie rodiny v proměnách času – L. Mlčoch a dalších.

Rubrika Zprávy a komentáře přináší ohlédnutí za Moskevským muzeem ikon připravenou výstavou ikon na cyrilometodějské téma, která byla v jarních měsících ke shlédnutí ve Strahovském klášteře. Najdeme zde i komentář k seriálu České televize První republika.

Rubrika MSKA zavede čtenáře jak do jednotlivých poboček MSKA a připomene jejich aktivity, ale všimne si i zahraniční spolupráce MSKA v uplynulém období.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích, které čtenáře zavedou do Vatikánu, Lince, Cách, Madridu, Vídně i Mexika.

Obálka a doprovodné ilustrace dají čtenářům nahlédnout a pozvou je na výstavu Diecézního muzea v Brně, která se věnuje významné osobnosti moravských politických i církevních dějin knížeti a kardinálu Františkovi z Dietrichštejna a jeho době.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo