Dialog Evropa XXI 1-2/2014

Dialog Evropa XXI, 1-2/2014Počet stran: 60
Téma: 50 let katolického vzdělávání dospělých v Evropě

Nové číslo, které představujeme, je neseno tématem vzdělávání. Sama obálka, i řada dalších vyobrazení v textu čísla a článek mladého historika Václava Lungy jsou věnovány velké osobnosti moravské církve, ale i politiky a kultury Františkovi kardinálu Dietrichštejnovi, který přivedl 1631 do Mikulova řád piaristů, který měl přispět k prohloubení vzdělávání na Moravě a tím také k prohloubení víry. Hlavní téma Dialogu se pak věnuje dnešním aktivitám a organizacím, které se starají o vzdělávání dospělých u nás i v Evropě.

První dvojčíslo ročníku 2014 při příležitosti 50. výroční Evropské federace katolického vzdělávání dospělých (FEECA) věnuje pozornost katolickému vzdělávání dospělých a oné federaci, jejímž členem Moravsko-slezská křesťanská akademie již 14 roků je. Rozhovory s předsedou federace Dr. Aloisem Beckerem a výkonnou ředitelkou Mag. Andreou Hoffmeier ukazují na aktuální aktivity federace právě uskutečněné a nově připravované.

V rubrice Studie nacházíme příspěvek studentky archivnictví na Brněnské universitě, ve kterém se ohlíží za počátky města Kyjova a z archivního bohatství vynáší na aktuální světlo střípky z života města a jeho lidí, představuje vytváření a fungování městské samosprávy v Kyjově v období První republiky. Přibližuje osobnosti, které se aktivně o město a jeho správu staraly, všímá si aktivit, které městští representanti ve sledovaném období iniciovali a co vše se ve městě odehrávalo.

Recenzní rubrika je v tomto čísle poměrně bohatá, přináší čtenářovi bližší nahlédnutí do knih Kde voní pergamen? – Š. Kohout, Zita-důvěrný portrét císařovny – Cyrille Debris, Ekonomie rodiny v proměnách času – L. Mlčoch a dalších.

Rubrika Zprávy a komentáře přináší ohlédnutí za Moskevským muzeem ikon připravenou výstavou ikon na cyrilometodějské téma, která byla v jarních měsících ke shlédnutí ve Strahovském klášteře. Najdeme zde i komentář k seriálu České televize První republika.

Rubrika MSKA zavede čtenáře jak do jednotlivých poboček MSKA a připomene jejich aktivity, ale všimne si i zahraniční spolupráce MSKA v uplynulém období.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích, které čtenáře zavedou do Vatikánu, Lince, Cách, Madridu, Vídně i Mexika.

Obálka a doprovodné ilustrace dají čtenářům nahlédnout a pozvou je na výstavu Diecézního muzea v Brně, která se věnuje významné osobnosti moravských politických i církevních dějin knížeti a kardinálu Františkovi z Dietrichštejna a jeho době.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo