Dialog Evropa XXI 1-2/2008

Dialog Evropa XXI, 1-2/2008Počet stran: 88
Téma: Eutanazie versus paliativní medicína

Čerstvé číslo Dialogu přináší ohlednutí za 8. bioetickou konferencí MSKA v Olomouci, kde se účastníci zabývali velmi aktuálním tématem. Od autorů přinášíme vystoupení paní profesorky Marty Munzarové a profesora Jaro Křivohlavého.

V rubrice Studie může čtenář nahlédnout do života ve středověkém klášteře (přibližuje pedagog Fakulty sociálních věd University Karlovy Dr. Roman Zaoral). Spolu s pedagogem Fakulty sociálních studií MU v Brně Jiřím Foralem se můžeme společně zamýšlet nad Křesťanskou demokracií a konservativismem; spolu s přírodovědcem Jiřím Kadrnožkou uvažovat o globálním oteplování.

Pozoruhodný příspěvek o genetice a „etickém“ pojímání otázek vzniku života Richardem Dawkinsem vypovídá v rubrice Evropa XXI. profesor Emil Paleček.

Zpravodajství o životě v MSKA čtenáře zavede do Nezamyslic na slavnostní presentaci první monografické publikace MSKA Kaple a kapličky na Prostějovsku, kde se s autory knihy Bohumilem Outratou a Martinou Orságovou setkali zástupce veřejného života (Ing. Pavel Horák – KÚ Olomouckého kraje), církevního světa (Mons. Bohumil Vitásek – dómský farář v Olomouci) a zástupci MSKA.

Prostřednictvím obálky z tvůrčí dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka se může čtenář ještě vrátit na líbeznou výstavu o památné soše Panny Marie Tuřanské.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo