Dialog Evropa XXI 1-2/2008

Dialog Evropa XXI, 1-2/2008Počet stran: 88
Téma: Eutanazie versus paliativní medicína

Čerstvé číslo Dialogu přináší ohlednutí za 8. bioetickou konferencí MSKA v Olomouci, kde se účastníci zabývali velmi aktuálním tématem. Od autorů přinášíme vystoupení paní profesorky Marty Munzarové a profesora Jaro Křivohlavého.

V rubrice Studie může čtenář nahlédnout do života ve středověkém klášteře (přibližuje pedagog Fakulty sociálních věd University Karlovy Dr. Roman Zaoral). Spolu s pedagogem Fakulty sociálních studií MU v Brně Jiřím Foralem se můžeme společně zamýšlet nad Křesťanskou demokracií a konservativismem; spolu s přírodovědcem Jiřím Kadrnožkou uvažovat o globálním oteplování.

Pozoruhodný příspěvek o genetice a „etickém“ pojímání otázek vzniku života Richardem Dawkinsem vypovídá v rubrice Evropa XXI. profesor Emil Paleček.

Zpravodajství o životě v MSKA čtenáře zavede do Nezamyslic na slavnostní presentaci první monografické publikace MSKA Kaple a kapličky na Prostějovsku, kde se s autory knihy Bohumilem Outratou a Martinou Orságovou setkali zástupce veřejného života (Ing. Pavel Horák – KÚ Olomouckého kraje), církevního světa (Mons. Bohumil Vitásek – dómský farář v Olomouci) a zástupci MSKA.

Prostřednictvím obálky z tvůrčí dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka se může čtenář ještě vrátit na líbeznou výstavu o památné soše Panny Marie Tuřanské.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo