Dialog Evropa XXI 1-2/2006

Dialog Evropa XXI, 1-2/2006Počet stran: 126
Téma: Den Moravy I.

Hlavní téma přináší záznamy jednání semináře, který MSKA pořádala ve spolupráci s Moravskoslezskou akademií pro vědu a kulturu v Brně. Cílem bylo přiblížit významné moravské osobnosti vědy, umění, kultury a moravského vysokého školství. Seminář proběhl pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR paní profesorky Heleny Illnerové, CSc. a měl dvě části. První byla věnována přírodním vědám, druhá část pak vědám humanitním.

Zveřejněné referáty:

Jiří Sekerák – Mendelovo Brno
František Pochylý – Viktor Kaplan a jeho následovníci
Jan Slovák – Masarykova universita v Brně – evropský rozvojový projekt
Jaroslav Mezník – Tolerance na Moravě v 16. století
Milan Badal a Brigitte Schwarz – Česká a moravská církev

Pokus se žít v pravdě
bylo hlavním tématem pravidelného každoročního setkání středoevropských katolických akademiků tentokrát v Polsku v centru mezinárodního setkávání v Krzyżowe.

Z dalšího obsahu doporučujeme studii docenta Ignáce Antonína Hrdiny, O. Praem. vyučujícího na Katolické teologické fakultě University Karlovy o ochraně manželství a rodiny v rodinném právu. Pozornost si zaslouží i článek ThLic. Ing. Pavla Kopečka, odborného asistenta na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v němž věnuje pozornost křtu – podmínkám i místu pro udělení křtu, také vztahu křtu a odpuštění a dalším souvisejícím otázkám.

Recensní rubrika je tentokrát cele věnována výtvarnému umění – hovoří o výstavě současného moderního umění IMAGO vytvářeného křesťanskými umělci z celé Evropy, která probíhala v Praze. Dále nás zavádí do nově otevřeného Arcidiecézního muzea. Další zpráva pak přibližuje nejnovější počin – otevření půvabné výstavy VITA CHRISTI v Brně na Petrově, kterou dokumentuje Karlem Rechlíkem umělecky ztvárněná obálka časopisu i řada ilustrací uvnitř časopisu.

Závěrečná rubrika Zprávy ze světa čtenáře seznamuje s nejnovějším dění ve světové církvi.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo