Dialog Evropa XXI 1-2/2006

Dialog Evropa XXI, 1-2/2006Počet stran: 126
Téma: Den Moravy I.

Hlavní téma přináší záznamy jednání semináře, který MSKA pořádala ve spolupráci s Moravskoslezskou akademií pro vědu a kulturu v Brně. Cílem bylo přiblížit významné moravské osobnosti vědy, umění, kultury a moravského vysokého školství. Seminář proběhl pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR paní profesorky Heleny Illnerové, CSc. a měl dvě části. První byla věnována přírodním vědám, druhá část pak vědám humanitním.

Zveřejněné referáty:

Jiří Sekerák – Mendelovo Brno
František Pochylý – Viktor Kaplan a jeho následovníci
Jan Slovák – Masarykova universita v Brně – evropský rozvojový projekt
Jaroslav Mezník – Tolerance na Moravě v 16. století
Milan Badal a Brigitte Schwarz – Česká a moravská církev

Pokus se žít v pravdě
bylo hlavním tématem pravidelného každoročního setkání středoevropských katolických akademiků tentokrát v Polsku v centru mezinárodního setkávání v Krzyżowe.

Z dalšího obsahu doporučujeme studii docenta Ignáce Antonína Hrdiny, O. Praem. vyučujícího na Katolické teologické fakultě University Karlovy o ochraně manželství a rodiny v rodinném právu. Pozornost si zaslouží i článek ThLic. Ing. Pavla Kopečka, odborného asistenta na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v němž věnuje pozornost křtu – podmínkám i místu pro udělení křtu, také vztahu křtu a odpuštění a dalším souvisejícím otázkám.

Recensní rubrika je tentokrát cele věnována výtvarnému umění – hovoří o výstavě současného moderního umění IMAGO vytvářeného křesťanskými umělci z celé Evropy, která probíhala v Praze. Dále nás zavádí do nově otevřeného Arcidiecézního muzea. Další zpráva pak přibližuje nejnovější počin – otevření půvabné výstavy VITA CHRISTI v Brně na Petrově, kterou dokumentuje Karlem Rechlíkem umělecky ztvárněná obálka časopisu i řada ilustrací uvnitř časopisu.

Závěrečná rubrika Zprávy ze světa čtenáře seznamuje s nejnovějším dění ve světové církvi.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo