Dialog Evropa XXI 3-4/2014

Dialog Evropa XXI, 3-4/2014Počet stran: 94
Témata: Rodina a církevní restituce

Předkládané číslo se věnuje dvěma hlavním tématům – tématu rodina a tématu církevní restituce v postkomunistické době.

Téma rodina je pestré a přináší ohlédnutí za říjnovou synodou o rodině v Římě, P. Miloš Szabo si všímá manželství. Následné tři články Heleny Šiprové a Květoslava Šipra nahlíží na rodinu jako na místo ochrany počínajícího lidského života, na celostní pohled na zdraví člověka jako tvůrce a člena rodiny. Třetí studie sleduje vzdělávání člověka i v seniorském věku.

Na problematiku restitucí nahlíží tři mladí badatelé Miloš Gregor, František Černín a právník Jakub Kříž, který rozebírá přijatý zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi č. 428/2012 Sb. z 8. 11. 2012, všímá si také zápasu, který k přijetí zákona vedl v našem parlamentním systému a co nově přijatý zákon přináší.

V rubrice Studie nacházíme pokračování příspěvku studentky archivnictví na Brněnské universitě Jany Baríbiové, ve kterém sleduje samosprávu města Kyjova. Jaroslav Šiler presentuje výsledky svého bádání o kněžích rodácích farnosti Kunovice a s některými významnými kněžími čtenáře blíže seznamuje.

Recenzní rubrika je v tomto čísle dává nahlédnout např. na publikaci Pavla Ambrose Evangelium pro rodinu dnešní doby a Jana Graubnera Země posvěcená

Rubrika MSKA čtenáře seznamuje se zahraničními aktivitami a kontakty naší akademie, ať jde o rozvíjený projekt o solidaritě nebo pravidelnou práci Evropské federace katolického vzdělávání dospělých.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích, které čtenáře zavedou do Vatikánu, Grazu, Jerevanu, Bejrútu, Nairobi a dalších měst.

Obálka a doprovodné ilustrace dají čtenářům nahlédnout na římskou synodu o rodině a na přednášky Akademie třetího věku v Brně.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo