Dialog Evropa XXI 3-4/2014

Dialog Evropa XXI, 3-4/2014Počet stran: 94
Témata: Rodina a církevní restituce

Předkládané číslo se věnuje dvěma hlavním tématům – tématu rodina a tématu církevní restituce v postkomunistické době.

Téma rodina je pestré a přináší ohlédnutí za říjnovou synodou o rodině v Římě, P. Miloš Szabo si všímá manželství. Následné tři články Heleny Šiprové a Květoslava Šipra nahlíží na rodinu jako na místo ochrany počínajícího lidského života, na celostní pohled na zdraví člověka jako tvůrce a člena rodiny. Třetí studie sleduje vzdělávání člověka i v seniorském věku.

Na problematiku restitucí nahlíží tři mladí badatelé Miloš Gregor, František Černín a právník Jakub Kříž, který rozebírá přijatý zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi č. 428/2012 Sb. z 8. 11. 2012, všímá si také zápasu, který k přijetí zákona vedl v našem parlamentním systému a co nově přijatý zákon přináší.

V rubrice Studie nacházíme pokračování příspěvku studentky archivnictví na Brněnské universitě Jany Baríbiové, ve kterém sleduje samosprávu města Kyjova. Jaroslav Šiler presentuje výsledky svého bádání o kněžích rodácích farnosti Kunovice a s některými významnými kněžími čtenáře blíže seznamuje.

Recenzní rubrika je v tomto čísle dává nahlédnout např. na publikaci Pavla Ambrose Evangelium pro rodinu dnešní doby a Jana Graubnera Země posvěcená

Rubrika MSKA čtenáře seznamuje se zahraničními aktivitami a kontakty naší akademie, ať jde o rozvíjený projekt o solidaritě nebo pravidelnou práci Evropské federace katolického vzdělávání dospělých.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích, které čtenáře zavedou do Vatikánu, Grazu, Jerevanu, Bejrútu, Nairobi a dalších měst.

Obálka a doprovodné ilustrace dají čtenářům nahlédnout na římskou synodu o rodině a na přednášky Akademie třetího věku v Brně.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo