Dialog Evropa XXI 3-4/2010

Dialog Evropa XXI, 3-4/2010Počet stran: 136
Nový Dialog Evropa XXI je i o tom, o čem se nemluví

Nové vydání časopisu Moravsko-slezské křesťanské akademie Dialog Evropa XXI. uzavírá dvojčíslem 3-4 ještě jubilejní 20. ročník 2010, kdy si časopis i MSKA připomněly dvacáté výročí od svého založení.

Rubriku Naše téma tvoří příspěvky z květnového mezinárodního setkání středoevropských křesťanských akademií ve Vranově u Brna, jehož téma znělo Darüber spricht man nicht – O tom se nemluví. Přední odborníci zde diskutovali o dosud nezahojených ranách zvláště v česko-německých vztazích, ale také o fenoménu smíření a odpuštění v dějinách středoevropského regionu. Zvláště cenný byl příspěvek profesora Wolfganga Müllera Funka z Vídeňské univerzity s názvem Smíření – jeho dynamika, logika a obtížnost. V Dialogu Evropa nalezneme také bližší komentář zakladatele občanského sdružení Antikomplex Matěje Spurného k projektu putovní výstavy a knižní publikace Zmizelé Sudety.

Druhé hlavní téma je pak opět exkursem do problematiky právních vztahů poznamenaných dědictvím po minulém režimu. V příspěvcích z konference Církev a stát – šedesát let církevních zákonů najdeme cenné rozbory našich předních odborníků Jiřího Koníčka, Mojmíra Kalného, Daniela Spratka a Marie Kolářové.

K současné problematice evropské integrace a jejím historických počátkům se váže rubrika Studie. Přečíst si můžeme analýzu prvního slovenského eurokomisaře a předsedy KDH Jána Figela, s níž vystoupil na zasedání prezidia FEECA v Olomouci v květnu 2010. O pozapomenutých kořenech EU a zásadní úloze Roberta Schumana v tomto procesu píše Zdeněk Moravec.

Zajímavou a cennou sondou do zapleveleného „systému“ udělování titulů v České republice podniká Petr Šimůnek v článku Udělování titulu licenciát teologie v ČR. S překvapením zjistíme možné důvody toho, proč i mnozí katoličtí teologové v touze po titulu běží raději na evangelickou či husitskou fakultu.

Ekumenické tematice je věnován profilový rozhovor s profesorem Jakubem S. Trojanem.

Nedílnou součástí každého čísla Dialogu Evropa XXI je rubrika recenzí nových knih (v aktuálním čísle Karla Vysloužila, Petera Hitchense a Zdeňka Demla) a také zprávy a komentáře. V nich zaujme např. detailní pohled na principy důchodové reformy, kterým se věnovala konference hnutí Křesťan a práce v září 2010 na Velehradě.

Nechybí ani zprávy z regionálních poboček MSKA a zprávy ze zahraničních křesťanských agentur. Tradičně precizní výtvarný doprovod čísla je dílem Karla Rechlíka, který se věnuje fotodokumentaci a architektuře nového vzdělávacího a exercičního domu nedaleko Řezna.

Dialog Evropa lze objednat na adrese matejickova@mska.biz, případně na mska@mska.biz, nebo poštou na adrese MSKA, Smetanova 14, 602 00 Brno, telefonicky na čísle 537 021 342.

Petr Cekota

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo