Dialog Evropa XXI 3-4/2010

Dialog Evropa XXI, 3-4/2010Počet stran: 136
Nový Dialog Evropa XXI je i o tom, o čem se nemluví

Nové vydání časopisu Moravsko-slezské křesťanské akademie Dialog Evropa XXI. uzavírá dvojčíslem 3-4 ještě jubilejní 20. ročník 2010, kdy si časopis i MSKA připomněly dvacáté výročí od svého založení.

Rubriku Naše téma tvoří příspěvky z květnového mezinárodního setkání středoevropských křesťanských akademií ve Vranově u Brna, jehož téma znělo Darüber spricht man nicht – O tom se nemluví. Přední odborníci zde diskutovali o dosud nezahojených ranách zvláště v česko-německých vztazích, ale také o fenoménu smíření a odpuštění v dějinách středoevropského regionu. Zvláště cenný byl příspěvek profesora Wolfganga Müllera Funka z Vídeňské univerzity s názvem Smíření – jeho dynamika, logika a obtížnost. V Dialogu Evropa nalezneme také bližší komentář zakladatele občanského sdružení Antikomplex Matěje Spurného k projektu putovní výstavy a knižní publikace Zmizelé Sudety.

Druhé hlavní téma je pak opět exkursem do problematiky právních vztahů poznamenaných dědictvím po minulém režimu. V příspěvcích z konference Církev a stát – šedesát let církevních zákonů najdeme cenné rozbory našich předních odborníků Jiřího Koníčka, Mojmíra Kalného, Daniela Spratka a Marie Kolářové.

K současné problematice evropské integrace a jejím historických počátkům se váže rubrika Studie. Přečíst si můžeme analýzu prvního slovenského eurokomisaře a předsedy KDH Jána Figela, s níž vystoupil na zasedání prezidia FEECA v Olomouci v květnu 2010. O pozapomenutých kořenech EU a zásadní úloze Roberta Schumana v tomto procesu píše Zdeněk Moravec.

Zajímavou a cennou sondou do zapleveleného „systému“ udělování titulů v České republice podniká Petr Šimůnek v článku Udělování titulu licenciát teologie v ČR. S překvapením zjistíme možné důvody toho, proč i mnozí katoličtí teologové v touze po titulu běží raději na evangelickou či husitskou fakultu.

Ekumenické tematice je věnován profilový rozhovor s profesorem Jakubem S. Trojanem.

Nedílnou součástí každého čísla Dialogu Evropa XXI je rubrika recenzí nových knih (v aktuálním čísle Karla Vysloužila, Petera Hitchense a Zdeňka Demla) a také zprávy a komentáře. V nich zaujme např. detailní pohled na principy důchodové reformy, kterým se věnovala konference hnutí Křesťan a práce v září 2010 na Velehradě.

Nechybí ani zprávy z regionálních poboček MSKA a zprávy ze zahraničních křesťanských agentur. Tradičně precizní výtvarný doprovod čísla je dílem Karla Rechlíka, který se věnuje fotodokumentaci a architektuře nového vzdělávacího a exercičního domu nedaleko Řezna.

Dialog Evropa lze objednat na adrese matejickova@mska.biz, případně na mska@mska.biz, nebo poštou na adrese MSKA, Smetanova 14, 602 00 Brno, telefonicky na čísle 537 021 342.

Petr Cekota

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo