Dialog Evropa XXI 1-4/2018

Počet stran: 187

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,

Časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz, tak i v tištěné formě.

Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovor s ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování.

Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata.

Prvním je konference „František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu“.

Referáty vybrané do toho čísla představují P. Františka Sušila, kněze, a osobnosti spojené s působením v brněnském alumnátu. Druhé téma je panelová diskuze „Katolická církev a únorový puč 1948“ k 70. výročí nastolení komunistického systému. Příspěvky poskytují pohled odborníků na konfiskaci majetku, pronásledování a protiprávnosti komunistického státu vůči církvím. Třetím tématem je kolokvium „Svoboda kultu a kultury v konfrontaci a dialogu“ k problematice blasfemické prezentace osobnosti Ježíše Krista v kontroverzní divadelní hře. Přispěvky obsahuji pohled odborníků z hlediska telogického, estetického, právního i ekonomického. Čtvrtým tématem je odborný seminář „Instanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu s naukou a právy církve". Příspěvky prezentují tzv. Istanbulskou úmluvu z hlediska teologického v konfrontaci s katolickou antropologií, problematiku ratifikace úmluvy a impemetace do právního řádu ČR i politické angažovanosti v diskuzi o úmluvě. V rámci Studií jepříspěvek k historickému 100. výročí ČSR na téma „Katolická církev v přelomových výročích Československa“ z mezinárodní konference „Významné církevní osobnosti v ČSR“. Další dvě studie jsou k aktuálním tématům z oblasti bioetiky na téma „Aktuální otázky ošetřovatelské péče s příspěvkem k problému eutanázie versus úporné liečby“ a z oblasti spiritualní teologie „Společenství nebo jednota“. V recenzích jsou prezentovány publikace vydané MSKA v roce 2018 „Katolická církev po únorovém puči 1948 a komunisitický jurisdikcionalismus v ČSR“, „Istanbuslká úmluva v konfrontaci a dialogu“ a „František Sušil a významní kolegové“. V rámci Zpráv je příspěvek, ve kterém je prezenován Projekt kurzu teologických studií a záměr zřízení Cyrilometodějského isntitutu. Bohatá je rubrika popisující činnost MSKA, jejích poboček i úkolů, které před naší akademií stojí a které máme společně naplňovat.

Přeji všem mnoho inspirace a sil ke vzájemné pomoci a spolupráci při obnově a rozvoji naší křesťanské akademie.

Časopis ON-LINE

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo