Dialog Evropa XXI 1-4/2012

Dialog Evropa XXI, 1-4/2012Počet stran: 96
Témata: Solidarita, Rok víry

Nové číslo Dialogu přináší ohlédnutí za celým rokem 2012. V našem hlavním tématu přibližujeme několik zamyšlení o solidaritě. Nejdříve nás pedagog z Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze docent Zdeněk Pinc vede k zamyšlení o tom, jak a v jakých historických souvislostech se vyvíjel obsah pojmu

solidarita a sleduje, jak se v nových časových a společenských souvislostech proměňuje. Jiří Konečný uvádí praktické příklady solidárního jednání naší současné společnosti. Květoslav Šipr seznamuje čtenáře se zkušeností vzdělávání seniorů v brněnské diecézi, které je jedním z projevů mezigenerační solidarity. Závěrečný článek tématu solidarity Solidaritě učit, solidaritu žít je nahlédnutím do pracovního textu, který vzešel z mezinárodního projektu několika partnerů z evropských zemí. I Moravsko-slezská akademie se na tomto mezinárodním projektu spolupodílela. V článku se uvádí: Příslušnost k nějakému společenství nebo rodině, spolku, obci, odborům, církvi nebo národu je vlastně základním motivem pro solidární jednání. Podpořím snažení, které je v souladu s mými zájmy. Podle teorie sociální identity získávají lidé hlavní díl svého sebevědomí z příslušnosti k určitému společenství.

Druhé téma se obrací k Benediktem XVI. vyhlášenému Roku víry. Otázkou víry se zabývají Svatý Otec Benedikt XVI., Robert Spaemann, Jiří Grygar, Causy Grewal a Pavel Kopeček.

V rubrice Studie najdeme článek Ladislava Jílka o Historii zpracování kovu, jak ji můžeme sledovat již v biblických zprávách.

Recenzní rubrika představuje mimo jiné disertaci brněnského a krakovského historika Petra Jokeše, která sleduje utváření farní organizace na západní Moravě ve středověku. (Knihu lze objednat v kanceláři MSKA).

Rubrika MSKA se ohlíží za aktivitami v jednotlivých pobočkách MSKA – např. v Olomouci a Ostravě. Seznamuje čtenáře také se zahraniční spoluprácí MSKA – ať je to s Evropskou federací katolického vzdělávání dospělých, s pastoračním střediskem v diecézi Žilina, s katolickými akademiky ve Vídni nebo s kolegy v Renovabis ve Freisingu.

Zprávy ze světa převzaté ze zahraničních katolických agentur i toto číslo uzavírají.

Celý obsah našeho čísla je oblečen do „hávu“ půvabné obálky z dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka, která čtenáři představí oltářní reliéf Smrt Panny Marie, původně z kostela sv. Marka v Moštišti u Velkého Meziříčí. Textem obrazovou přílohu představuje Martin Motyčka.

V předkládaném čísle jsme svědky proměn, které Moravsko-slezská křesťanská akademie zažívá. Roli šéfredaktora přebírá nový předseda MSKA SLD. Ing. Pavel Kopeček. Proměnila se také redakční rada a ke změně došlo i po technické stránce. Časopis nově sází a tiskne Olprint Šlapanice.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo