Dialog Evropa XXI 1-4/2012

Dialog Evropa XXI, 1-4/2012Počet stran: 96
Témata: Solidarita, Rok víry

Nové číslo Dialogu přináší ohlédnutí za celým rokem 2012. V našem hlavním tématu přibližujeme několik zamyšlení o solidaritě. Nejdříve nás pedagog z Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze docent Zdeněk Pinc vede k zamyšlení o tom, jak a v jakých historických souvislostech se vyvíjel obsah pojmu

solidarita a sleduje, jak se v nových časových a společenských souvislostech proměňuje. Jiří Konečný uvádí praktické příklady solidárního jednání naší současné společnosti. Květoslav Šipr seznamuje čtenáře se zkušeností vzdělávání seniorů v brněnské diecézi, které je jedním z projevů mezigenerační solidarity. Závěrečný článek tématu solidarity Solidaritě učit, solidaritu žít je nahlédnutím do pracovního textu, který vzešel z mezinárodního projektu několika partnerů z evropských zemí. I Moravsko-slezská akademie se na tomto mezinárodním projektu spolupodílela. V článku se uvádí: Příslušnost k nějakému společenství nebo rodině, spolku, obci, odborům, církvi nebo národu je vlastně základním motivem pro solidární jednání. Podpořím snažení, které je v souladu s mými zájmy. Podle teorie sociální identity získávají lidé hlavní díl svého sebevědomí z příslušnosti k určitému společenství.

Druhé téma se obrací k Benediktem XVI. vyhlášenému Roku víry. Otázkou víry se zabývají Svatý Otec Benedikt XVI., Robert Spaemann, Jiří Grygar, Causy Grewal a Pavel Kopeček.

V rubrice Studie najdeme článek Ladislava Jílka o Historii zpracování kovu, jak ji můžeme sledovat již v biblických zprávách.

Recenzní rubrika představuje mimo jiné disertaci brněnského a krakovského historika Petra Jokeše, která sleduje utváření farní organizace na západní Moravě ve středověku. (Knihu lze objednat v kanceláři MSKA).

Rubrika MSKA se ohlíží za aktivitami v jednotlivých pobočkách MSKA – např. v Olomouci a Ostravě. Seznamuje čtenáře také se zahraniční spoluprácí MSKA – ať je to s Evropskou federací katolického vzdělávání dospělých, s pastoračním střediskem v diecézi Žilina, s katolickými akademiky ve Vídni nebo s kolegy v Renovabis ve Freisingu.

Zprávy ze světa převzaté ze zahraničních katolických agentur i toto číslo uzavírají.

Celý obsah našeho čísla je oblečen do „hávu“ půvabné obálky z dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka, která čtenáři představí oltářní reliéf Smrt Panny Marie, původně z kostela sv. Marka v Moštišti u Velkého Meziříčí. Textem obrazovou přílohu představuje Martin Motyčka.

V předkládaném čísle jsme svědky proměn, které Moravsko-slezská křesťanská akademie zažívá. Roli šéfredaktora přebírá nový předseda MSKA SLD. Ing. Pavel Kopeček. Proměnila se také redakční rada a ke změně došlo i po technické stránce. Časopis nově sází a tiskne Olprint Šlapanice.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo