Dialog Evropa XXI 1-2/2010

Dialog Evropa XXI, 1-2/2010Počet stran: 112
Témata: 
Těžce nemocné a postižené dítě, Poznáním ke sblížení

Vyšlo nové číslo časopisu Dialog Evropa XXI Dvojčíslem 1-2/ 2010 vstupuje časopis Moravsko-slezské křesťanské akademie Dialog Evropa XXI do svého jubilejního 20. ročníku. Tato revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu přináší již 20 let aktuální informace, studie a překladové materiály týkající se života křesťanů v naší zemi i ve světě.

Aktuální dvojčíslo je ve znamení dvou hlavních témat. Prvním je soubor příspěvků z desáté bioetické konferenci v Olomouci, která se konala na téma Těžce nemocné a postižené dítě. Publikované jsou články prof. Dagmar Hauftové, prof. Vladimíra Mihála, Jany Nepustilové, Zdeňky Pospíšilové, doc. Jana Michalíka a P. Jindřicha Kotvrdy.

Druhé velké téma je soubor přednášek z jarního ekumenického cyklu Poznáním ke sblížení, který uspořádala MSKA ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně. V tomto čísle jsou publikovány následující přednášky: doc. Vojtěcha Cekoty Toleranční patent a Valašsko, doc. Vladimíra Suchánka Duchovní horizonty tvorby Andreje Tarkovského a ing Pavla Jajtnera Význam návštěvy Benedikta XVI. v ČR (nejen) pro ekumenismus.

Rubrika Studie přináší materiály na téma Role médií v životě církve, jak zazněly na letošní Valné hromadě MSKA v Ostravě. Příspěvky přednesli ing. Petr Raus, ThLic. Marcel Puvák a ing. Pavel Jajtner.

Profilový rozhovor je možná poněkud překvapivou reflexí sochaře Otmara Olivy o stále problematickém uchopení genia loci Velehradu. „Mám obavu, že Velehrad dosud sám sebe nepřijal,“ říká světově uznávaný umělec v rozhovoru nazvaném Problémem Velehradu je bezradnost. V rozhovoru vzpomíná také na své přátelství s letos zemřelým kardinálem Tomášem Špidlíkem.

Následují Zprávy a komentáře, které přinášejí medailon další významné zemřelé osobnosti Mons. Josefa Veselého a vzpomínku doc. Vojtěcha Cekoty, který patřil k přátelům otce Veselého od poloviny 50. let, kdy oba pracovali ve zlínské galerii a muzeu.

Oddíl recenze se věnuje mimo jiné knize Henriho de Lubaca Meditace o církvi, knize Vzájemná korespondence Vladimíra Pešky a Jana Čepa a knize mons. Jana Graubnera Kněžské osobnosti.

Rubrika MSKA se krátce ohlíží za velkou konferencí středoevropských křesťanských akademií letos v květnu ve Vranově u Brna a tomuto tématu bude věnováno i následující číslo Dialogu Evropa, který lze objednat na adrese mska@volny.cz, případně poštou (Divišova 19, 602 00 Brno) nebo přes internetové stránky www.mska.biz.

Petr Cekota

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo