Dialog Evropa XXI 1-2/2010

Dialog Evropa XXI, 1-2/2010Počet stran: 112
Témata: 
Těžce nemocné a postižené dítě, Poznáním ke sblížení

Vyšlo nové číslo časopisu Dialog Evropa XXI Dvojčíslem 1-2/ 2010 vstupuje časopis Moravsko-slezské křesťanské akademie Dialog Evropa XXI do svého jubilejního 20. ročníku. Tato revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu přináší již 20 let aktuální informace, studie a překladové materiály týkající se života křesťanů v naší zemi i ve světě.

Aktuální dvojčíslo je ve znamení dvou hlavních témat. Prvním je soubor příspěvků z desáté bioetické konferenci v Olomouci, která se konala na téma Těžce nemocné a postižené dítě. Publikované jsou články prof. Dagmar Hauftové, prof. Vladimíra Mihála, Jany Nepustilové, Zdeňky Pospíšilové, doc. Jana Michalíka a P. Jindřicha Kotvrdy.

Druhé velké téma je soubor přednášek z jarního ekumenického cyklu Poznáním ke sblížení, který uspořádala MSKA ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně. V tomto čísle jsou publikovány následující přednášky: doc. Vojtěcha Cekoty Toleranční patent a Valašsko, doc. Vladimíra Suchánka Duchovní horizonty tvorby Andreje Tarkovského a ing Pavla Jajtnera Význam návštěvy Benedikta XVI. v ČR (nejen) pro ekumenismus.

Rubrika Studie přináší materiály na téma Role médií v životě církve, jak zazněly na letošní Valné hromadě MSKA v Ostravě. Příspěvky přednesli ing. Petr Raus, ThLic. Marcel Puvák a ing. Pavel Jajtner.

Profilový rozhovor je možná poněkud překvapivou reflexí sochaře Otmara Olivy o stále problematickém uchopení genia loci Velehradu. „Mám obavu, že Velehrad dosud sám sebe nepřijal,“ říká světově uznávaný umělec v rozhovoru nazvaném Problémem Velehradu je bezradnost. V rozhovoru vzpomíná také na své přátelství s letos zemřelým kardinálem Tomášem Špidlíkem.

Následují Zprávy a komentáře, které přinášejí medailon další významné zemřelé osobnosti Mons. Josefa Veselého a vzpomínku doc. Vojtěcha Cekoty, který patřil k přátelům otce Veselého od poloviny 50. let, kdy oba pracovali ve zlínské galerii a muzeu.

Oddíl recenze se věnuje mimo jiné knize Henriho de Lubaca Meditace o církvi, knize Vzájemná korespondence Vladimíra Pešky a Jana Čepa a knize mons. Jana Graubnera Kněžské osobnosti.

Rubrika MSKA se krátce ohlíží za velkou konferencí středoevropských křesťanských akademií letos v květnu ve Vranově u Brna a tomuto tématu bude věnováno i následující číslo Dialogu Evropa, který lze objednat na adrese mska@volny.cz, případně poštou (Divišova 19, 602 00 Brno) nebo přes internetové stránky www.mska.biz.

Petr Cekota

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo