Dialog Evropa XXI 1-2/2009

Dialog Evropa XXI, 1-2/2009Počet stran: 120
Téma: Sociální a zdravotní pomoc na Haiti a v Hondurasu

Hlavním tématem dvojčísla 1-2/2009 Dialogu Evropa XXI je letošní 9. bioetická konference v Olomouci, která byla věnována misijní pomoci na Haiti a v Hondurasu.

Mezi publikovanými příspěvky z konference stojí za pozornost zvláště článek Pavla Nováčka Partnerství pro rozvoj Haiti, který vychází z projektu Středoevropského výzkumného uzlu a Univerzity Palackého „Globální partnerství pro rozvoj“. Autoři projektu se zaměřili na analýzu indexu kvality a udržitelnosti života pro Haiti jako nejchudší zemi západní polokoule včetně možných scénářů hospodářského a politického vývoje v této zemi.

Nelze však opomenout ani cenné příspěvky zdravotní sestry Jany Smyčkové a lékařsky Kataríny Holečkové, které jsou svědectvím o materiální nouzi a nesnadné cestě k nápravě kvality života obyvatel Haiti.

Rubrika Studie si všímá aktuálních témat i ohlédnutí do historie. Velmi aktuální je publikovaná přednáška prof. Thomase Bremera Konfese a národ ve střední a východní Evropě, která zazněla na 12. mezinárodním kongresu Renovabis v září minulého roku. Ukazuje se, že definice a vzájemný vztah mezi náboženstvím a národem není pro jednotlivé evropské země zdaleka jednotná. Jaký to bude mít vliv na budoucí směřování Evropské unie, to je velká otázka.

Již v minulém čísle Dialogu se redakce zaměřila i na dějiny české křesťanské literatury. V letošním čísle přináší podrobný medailon předkladatele a pedagoga Leopolda Vrly, který patřil k redaktorům katolického časopisu Jitro a také ke spolupracovníkům staroříšského Josefa Floriana.

Novinkou je rubrika Rozhovor. Prvním respondentem je právník a politik Pavel Svoboda, s nímž vedl dialog Pavel Jajtner.

V oddílu recenze se redakce zaměřuje nejen na novinky v odborné literatuře, jako je Chvála lásky našeho předního biblisty prof. Ladislava Tichého, ale také na knihy dosud nepřeložené. Publikace mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe Kapitál – Obrana člověka je pozoruhodná z několika důvodů. Předně jde o působivou polemiku profesora křesťanské sociální etiky s jeho jmenovcem Karlem Marxem. Téma se přímo nabízí: křesťanská sociální etika tváří v tvář obludné hospodářské krizi, o níž mnozí soudí, že jde o umíráček tradičního kapitalismu. Podrobný rozbor knihy, jak jej provádí Pavel Jajtner, ukazuje, že vydat tuto knihu v českém překladu by bylo velmi žádoucí.

V závěru časopisu je přehled nedávných aktivit MSKA, která Dialog Evropa XXI. vydává. Rubrika Ze života církve se vrací k návštěvě Benedikta XVI. v Africe letos v březnu a také přibližuje chystaný projekt Mediálního vzdělávání Božího lidu při České biskupské konferenci.

Četba nového Dialogu může být přínosem nejen pro akademické pracovníky, ale i pro širokou vzdělanou obec napříč konfesemi.

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo