Dialog Evropa XXI 1-2/2009

Dialog Evropa XXI, 1-2/2009Počet stran: 120
Téma: Sociální a zdravotní pomoc na Haiti a v Hondurasu

Hlavním tématem dvojčísla 1-2/2009 Dialogu Evropa XXI je letošní 9. bioetická konference v Olomouci, která byla věnována misijní pomoci na Haiti a v Hondurasu.

Mezi publikovanými příspěvky z konference stojí za pozornost zvláště článek Pavla Nováčka Partnerství pro rozvoj Haiti, který vychází z projektu Středoevropského výzkumného uzlu a Univerzity Palackého „Globální partnerství pro rozvoj“. Autoři projektu se zaměřili na analýzu indexu kvality a udržitelnosti života pro Haiti jako nejchudší zemi západní polokoule včetně možných scénářů hospodářského a politického vývoje v této zemi.

Nelze však opomenout ani cenné příspěvky zdravotní sestry Jany Smyčkové a lékařsky Kataríny Holečkové, které jsou svědectvím o materiální nouzi a nesnadné cestě k nápravě kvality života obyvatel Haiti.

Rubrika Studie si všímá aktuálních témat i ohlédnutí do historie. Velmi aktuální je publikovaná přednáška prof. Thomase Bremera Konfese a národ ve střední a východní Evropě, která zazněla na 12. mezinárodním kongresu Renovabis v září minulého roku. Ukazuje se, že definice a vzájemný vztah mezi náboženstvím a národem není pro jednotlivé evropské země zdaleka jednotná. Jaký to bude mít vliv na budoucí směřování Evropské unie, to je velká otázka.

Již v minulém čísle Dialogu se redakce zaměřila i na dějiny české křesťanské literatury. V letošním čísle přináší podrobný medailon předkladatele a pedagoga Leopolda Vrly, který patřil k redaktorům katolického časopisu Jitro a také ke spolupracovníkům staroříšského Josefa Floriana.

Novinkou je rubrika Rozhovor. Prvním respondentem je právník a politik Pavel Svoboda, s nímž vedl dialog Pavel Jajtner.

V oddílu recenze se redakce zaměřuje nejen na novinky v odborné literatuře, jako je Chvála lásky našeho předního biblisty prof. Ladislava Tichého, ale také na knihy dosud nepřeložené. Publikace mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe Kapitál – Obrana člověka je pozoruhodná z několika důvodů. Předně jde o působivou polemiku profesora křesťanské sociální etiky s jeho jmenovcem Karlem Marxem. Téma se přímo nabízí: křesťanská sociální etika tváří v tvář obludné hospodářské krizi, o níž mnozí soudí, že jde o umíráček tradičního kapitalismu. Podrobný rozbor knihy, jak jej provádí Pavel Jajtner, ukazuje, že vydat tuto knihu v českém překladu by bylo velmi žádoucí.

V závěru časopisu je přehled nedávných aktivit MSKA, která Dialog Evropa XXI. vydává. Rubrika Ze života církve se vrací k návštěvě Benedikta XVI. v Africe letos v březnu a také přibližuje chystaný projekt Mediálního vzdělávání Božího lidu při České biskupské konferenci.

Četba nového Dialogu může být přínosem nejen pro akademické pracovníky, ale i pro širokou vzdělanou obec napříč konfesemi.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé Cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2021, které shrnuje plánovaná témata činnosti naší akademie a významná jubilea roku 2021. Témata tohoto čísla jsou: 100. výročí jmenování A. C. Stojana arcibiskupem olomouckým, Jubileum církevních osobností, Projekt Mobilní univerzita CMKA, Realizace kurzu teologie v praktickém životě křesťana.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo