Historie časopisu Dialog Evropa XXI – revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu

Ilustrace
Vydáno: 28.5.2017
Autor:
Zpět

Několik postřehů z historie časopisu

„Náš čtvrtletník je skromným pokusem vytvořit pravidelný přísun informací z oblasti vědy, techniky a umění, tedy kultury vůbec. „ (citace z úvodníku č.1/1990)

Již v roce 1990 vyšla časopisecky dvě čísla ve formátu A4. Ústředním a příhodným tématem prvního čísla je vzhledem k době „Svoboda a odpovědnost“. Z části tvoří články a studie překlady německých současných autorů, akademiků, vyjadřujících se k danému tématu. Každé vydání představilo také portrét významné, nejen křesťanské, osobnosti Evropy (Josef kardinál Beran, Heinrich Böll, Elie Wiesel,...)

Na výtvarném zpracování časopisu se po celou dobu jeho vydávání podílí PhDr. Karel Rechlík, v 90. letech i Ing. Ivo Binder.

Mezi 1993 – 1996 vycházela pravidelně čtyři čísla ročně. Až do roku 1997 byl šéfredaktorem tehdejší předseda MSKA Prof. MUDr. Bohumír A. Lang, CSc. Od roku 1998 se šéfredaktorkou stává nová předsedkyně MSKA PhDr. Jiřina Štouračová, a od roku 2012 šéfredaktorskou pozici přejímá Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D.

Počínaje rokem 2000 až do současnosti vychází revue ve formátu A5, některé ročníky pouze v jednom čísle, některé ve dvou až třech.

Po dobu vydávání časopisu, což je 26 let, se pravidelně na jeho posledních stránkách objevují „Zprávy ze světa“, převzaté z katolických tiskových agentur (Rakousko, Švýcarsko) a Tiskového střediska České biskupské konference.

Výběr ze zajímavých témat

 • Evropa – místo míru a smíření (2/1991)
 • Křesťanství a ekologie (2/1993)
 • Architektura sakrálního prostoru po II. vatikánském koncilu (3/1993)
 • Jan Hus (2/1994)
 • Média a důstojnost člověka (Světový kongres UNDA/OCIC v Praze, 4/1994)
 • Ekonomika a etika (3/1995)
 • Křesťanství a judaismus (4/1995)
 • Rekatolizace (2/1996)
 • Genetika (3/1996)
 • Církevní právo (2-3/1997)
 • Církev a společnost v ČSR 1918 – 1927 (1-2/2000)
 • Etické aspekty klonování (3-4/2000)
 • Naše země tváří v tvář Evropské unii (1-4/2002)
 • Vztah státu a církve včera a dnes (1-4/2004)
 • Média – prostředek vzdělávání a evangelizace (3-4/2006)
 • Eutanazie versus paliativní medicína (1-2/2008)
 • Těžce nemocné a postižené dítě, poznáním ke sblížení (1-2/2010)
 • Velehrad víry (1/2013)
 • Cyrilometodějská tradice (4/2013)
 • Rodina (3-4/2014)
 • Lékař – sestra – pacient (1-4/2016)

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1 - 4/2019, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší akademie za rok 2019. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory k jubileu sv. Cyrila a k tématu sv. Cyrila a Metoděje s arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem, s nitranským biskupem prof. Mons. Viliamem Judákem a exarchou doc. Mons. Ladislavem Hučkou, administrátorem řeckokatolické církve v České republice. Hlavní témata představují významné akce MSKA pořádané v roce 2019, které byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak i na aktuální témata. Představují významná jubilea roku 2019, jejichž připomenutí jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Více se dočtete zde.

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

 • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
 • Telefon: +420 732194741
 • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
 • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo