Dialog Evropa XXI 2-3/2013

Dialog Evropa XXI, 2-3/2013Počet stran: 74
Téma: Biotika jako samostatný obor a její rozvoj

Číslo věnuje pozornost ochraně života jak k ní nabádá církevní nauka, jak se k ní staví naše domácí zákony i normy Evropské unie. Odráží Pátou bioetickou konferenci pořádnou kolektivním členem MSKA Kolegiem katolických lékařů.

Zveřejněné referáty:
ThLic. Vojtěch Cikrle – Lidský život je třeba chránit již před narozením
MUDr. Anna Záborská – Ochrana lidského života a Evropská unie
Doc. MUDr. Petr Hach – Embryo jako lidská osoba z pohledu embryologa
Prof. MUDr. Květoslav Šipr – Farmakologický potrat – důvody pro a proti
Doc. ThDr. Josef Beneš – Biblické základy učení encykliky Humanae vitae
MUDr. Ivan Wallenfels – Neplodné manželstvo ako problém medicínský a etický
MUDr. Helena Šiprová – Přirozené plánování rodičovství dnes
PharmDr. Jozef Laurinec – Hormonálna antikoncepcia a etika
PhDr. Jiří Stodola – Umělý potrat jako aktuální etický problém
Mgr. Stanislav Hykyš – K výkonu práva na výhradu svědomí při poskytování zdravotnických služeb

Recenzní rubrika představuje Mons. Rudolfa Nejezchleba, který v Moravské Ostravě a okolí buduje velké charitní dílo, kterému zasvětí celý kněžský život.

Rubrika MSKA přináší zprávy ze života jednotlivých regionálních poboček a všímá si i zahraniční spolupráce MSKA, kterou úspěšné rozvíjí.
Nedílnou součástí jsou zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích.

Obálka a doprovodné ilustrace čtenářům přiblíží výstavu k jubilejnímu Cyrilometodějskému roku, který byl v našich diecézích slavnostně připomínán, také výstavou v Paláci šlechtičen v Brně.

>>> Zpět do rubriky Archiv

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke.

Více se dočtete zde

Články

Zprávy

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo