Nové vydání časopisu Dialog Evropa XXI 1-4/2018

Ilustrace
Vydáno: 5.4.2019
Autor: Ondřej Smílek
Zpět

Počet stran: 187

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,

Časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz, tak i v tištěné formě.

Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovor s ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování.

Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí,
tak i na aktuální témata.

Prvním je konference „František Sušil a významní kolegové brněnského alumnátu“.

Referáty vybrané do toho čísla představují P. Františka Sušila, kněze, a osobnosti spojené
s působením v brněnském alumnátu. Druhé téma je panelová diskuze „Katolická církev a únorový puč 1948“ k 70. výročí nastolení komunistického systému. Příspěvky poskytují pohled odborníků na konfiskaci majetku, pronásledování a protiprávnosti komunistického státu vůči církvím. Třetím tématem je kolokvium „Svoboda kultu a kultury v konfrontaci a dialogu“ k problematice blasfemické prezentace osobnosti Ježíše Krista v kontroverzní divadelní hře. Přispěvky obsahuji pohled odborníků
z hlediska telogického, estetického, právního
i ekonomického. Čtvrtým tématem je odborný seminář „Instanbulská úmluva v konfrontaci
a dialogu s naukou a právy církve". Příspěvky prezentují tzv. Istanbulskou úmluvu z hlediska teologického v konfrontaci s katolickou antropologií, problematiku ratifikace úmluvy
a impemetace do právního řádu ČR i politické angažovanosti v diskuzi o úmluvě. V rámci Studií jepříspěvek k historickému 100. výročí ČSR
na téma „Katolická církev v přelomových výročích Československa“ z mezinárodní konference
„Významné církevní osobnosti v ČSR“. Další dvě studie jsou k aktuálním tématům z oblasti bioetiky na téma „Aktuální otázky ošetřovatelské péče s příspěvkem k problému eutanázie versus úporné liečby“ a z oblasti spiritualní teologie „Společenství nebo jednota“. V recenzích jsou prezentovány publikace vydané MSKA v roce 2018 „Katolická církev po únorovém puči 1948
a komunisitický jurisdikcionalismus v ČSR“, „Istanbuslká úmluva v konfrontaci a dialogu“
a „František Sušil a významní kolegové“. V rámci Zpráv je příspěvek, ve kterém je prezenován Projekt kurzu teologických studií a záměr zřízení Cyrilometodějského isntitutu. Bohatá je rubrika popisující činnost MSKA, jejích poboček i úkolů, které před naší akademií stojí a které máme společně naplňovat.

Přeji všem mnoho inspirace a sil ke vzájemné pomoci a spolupráci při obnově a rozvoji naší křesťanské akademie.

Časopis ON-LINE

>>> Zpět do rubriky Archiv

ObálkaMilí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, časopis Dialog Evropa XXI. 1-4/2018 vychází jak v elektronické podobě na webu mska-akademie.cz,tak i v tištěné formě. Nové číslo našeho časopisu, které dostáváte do rukou, prezentuje výběr nejdůležitějších akcí naší akademie za rok 2018. Úvodním příspěvkem tohoto čísla je rozhovors ostravsko-opavským pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem, ve kterém hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Hlavní témata představují čtyři významné akce MSKA pořádané v roce 2018, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. Byly zaměřeny jak na významná historická výročí, tak ina aktuální témata.
Více se dočtete zde.

Logo MSKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo