Přednášky roku 2016 v olomoucké pobočce MSKA

Ilustrace
Vydáno: 24.2.2017
Autor: Administrátor
Zpět

Moravskoslezská křesťanská akademie v Olomouci začala jarní semestr v únoru 2016 přednáškou o Moderní sakrální architektuře architekta Marka Jana ŠTĚPÁNA z Brna. Prof. MUDr. Jaroslav BLAHOŠ, DrSc., čestný předseda České lékařské společnosti
J. E. Purkyně, Praha přednesl v březnu příspěvek na téma Klima a zdraví.

Přednáška Marka Váchy v OlomouciSoučasná debata o změně klimatu, tak zněla dubnová přednáška Doc. RNDr. Tomáše HALENKY, CSc. z Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha. V květnu navštívil Olomouc Prof. Mgr. Martin C. PUTNA, Dr. z Fakulty humanitních studií UK Praha a jeho přednáška Rusko a svět přilákala do Vlastivědného muzea přes sto posluchačů. Semestr zakončili členové a příznivci MSKA Olomouc jednodenní exkurzí do VRATISLAVI, historického hlavního města Slezska. Již tradičně byli odbornými průvodci exkurze doc. P. Černý (FF UP) a dr. R. Zaoral (FHS UK).

Zahájení podzimního semestru patřilo již po sedmnácté Bioetické konferenci. XVII. bioetická konference nazvaná LÉKAŘ – SESTRA – PACIENT. Etické problémy vzájemné komunikace a pořádaná ve spolupráci s Etickou komisí FNO a LF UP byla akreditována u České asociace sester a navštívená asi šedesáti odborníky i zájemci o toto téma.

Ve spolupráci s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc se konala další říjnová přednáška nazvaná Ochrana přírody ve světle papežské encykliky Laudato Si. Přednášel Mgr. et Mgr. Marek Orko VÁCHA z 3. lékařské fakulty UK Praha.

Zahraniční přednášející z Univerzity Komenského Bratislava a Katolické univerzity Ružomberok Doc. Th Dr. Peter Caban, Ph.D. pohovořil v listopadu o Poloostrovu Athos – unikátním duchovním dědictví. O Současné náboženské situaci v Brazílii seznámila posluchače poslední přednáška roku 2016 v Olomouci, Mgr. Františka Kalendy z Fakulty humanitních studií UK Praha.

 


Martina Orságová

Obálka

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé cyrilometodějské křesťanské akademie, přes obtíže spojené s pandemií koronaviru vychází nové číslo našeho časopisu Dialog Evropa XXI, 1-4/2020, které shrnuje plánovaná témata, činnost naší akademie a významná jubilea roku 2020. Témata tohoto čísla jsou: 30 let MSKA, 30 let svobodného působení církve v české společnosti, Kurz teologie v praktickém životě, Jubilea církevních osobností, Fenomén mariánských sloupů.V rubrice Anotace publikací jsou představeny nové knihy: od Mons. Jana Graubnera Zbožnost je užitečná ke všemu o prožívání zbožnosti v aktuální situaci, publikace k historické církevní osobnosti Svatý Jan Sarkander, vydaná autorskou a editorskou péčí PhDr. Karla Kavičky, a dvě brožury od P. Jana Larische: Budovatelé Katolické akce a Mons. ThDr. Franz Linke.

Více se dočtete zde

Články

Rozhovory

Fejetony a glosy

Recenze

Logo CMKA

Registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod číslem MK ČR E 5224
ISSN 1210 - 8332 (tištěná verze)
Číslo účtu: 2901407106 / 2010

Kontakty

  • E-mail: redakce@dialogevropa21.cz
  • Telefon: +420 732194741
  • Poštovní adresa: Wurmova 11, 77900 Olomouc
  • Odpovědný redaktor: ThDr. ICLic. Jiří Koníček

Administrace | Vytvořil Mouser.cz, 2017

E-časopis Dialog Evropa XXI je financován z projektu nadace ČEZ.

Sponzoři

LogoLogoLogoLogoLogo

Partneři

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo